Põllumajandus ja keskkond ELis

Teave keskkonnaga seotud põllumajanduslike komponentide kohta, nagu energia ja pestitsiidide kasutamine, heitkogused, vee kvaliteet ja bioloogiline mitmekesisus.

Keskkonna- ja kliimameetmed

ELi põllumajanduse ning keskkonna- ja kliimameetmetega seotud teabe kokkuvõte.

ELi maakate ja maakasutus

Andmed põllumajandusmaa, maakatte liikide ja kasutatava põllumajandusmaa kohta ELis.