Landbrug og miljø i EU

Oplysninger om landbrugselementer, der påvirker miljøet som energiforbrug, brug af pesticider, emissioner, vandkvalitet og biodiversitet.

Miljø og klimaindsats

Et sammendrag af oplysningerne om landbrug i EU samt EU's miljø- og klimaindsats.

Arealdække og arealanvendelse i EU

Oplysninger om landbrugsjord, typer af arealdække og udnyttet landbrugsareal i EU.