Vide un rīcība klimata politikas jomā

Kopsavilkums par ES lauksaimniecību un vidi un ES rīcību klimata politikas jomā.