ES žemės ūkis ir aplinka

Informacija apie žemės ūkio sudedamąsias dalis, susijusias su aplinka, pavyzdžiui, energijos vartojimą, pesticidų naudojimą, išmetamuosius teršalus, vandens kokybę ir biologinę įvairovę.

Aplinka ir klimato politikos veiksmai

Su ES žemės ūkiu, aplinka ir klimato politikos veiksmais susijusios informacija santrauka.

ES žemės danga ir žemės naudojimas

Informacija apie žemės ūkio paskirties žemę, žemės dangos rūšis ir naudojamą žemės ūkio paskirties žemę ES.