Zemědělství a životní prostředí EU

Informace o zemědělských aspektech životního prostředí, jako je spotřeba energie, spotřeba pesticidů, emise, kvalita vody a biologická rozmanitost

Životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

Shrnutí informací týkajících se zemědělství EU a životního prostředí opatření v oblasti klimatu

Krajinný pokryv a využívání půdy v EU

Podrobné údaje o zemědělské půdě, druzích krajinného pokryvu a využívané zemědělské půdě na území EU