Glaustai

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) stebi ūkių pajamas ir verslo veiklą. Jis taip pat yra svarbus informacijos šaltinis, padedantis suprasti priemonių, kurių imtasi pagal bendrą žemės ūkio politiką, poveikį. 

ŪADT yra vienintelis mikroekonominių duomenų, pagrįstų suderintais apskaitos principais, šaltinis. Šie duomenys grindžiami nacionaliniais tyrimais ir apima tik ES žemės ūkio valdas, kurios dėl savo dydžio gali būti laikomos komercinėmis.

Taikoma metodika siekiama pateikti reprezentatyvius duomenis pagal tris kategorijas: regioną, ekonominį dydį ir ūkininkavimo rūšį.

Rezultatai ir analizė

Ūkių apskaitos duomenų tinklo viešoje duomenų bazėje patvirtinti atskiri duomenys sujungiami į standartinius rezultatus.

Metiniai ekonominiai ūkininkavimo duomenys ES lygmeniu ir pagal šalis

Ūkių ir kaimo vietovių ekonomika

Ūkių ekonomikos duomenys pagal sektorius: