Agricultura UE și Brexitul

La 11 aprilie 2019, Consiliul European (articolul 50) a decis, de comun acord cu Regatul Unit, să prelungească perioada de doi ani prevăzută la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, până la 31 octombrie 2019. În urma acestei decizii și până la noi dispoziții, orice trimitere în documentele publicate pe această pagină la data de 30 martie 2019 ora 00:00 (CET) sau 13 aprilie 2019 ora 00:00 (CET), ca dată de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, trebuie interpretată ca fiind data de 1 noiembrie 2019 ora 00:00 (CET). Atenție!

  1. dacă Regatul Unit nu organizează alegeri pentru Parlamentul European în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii și nu ratifică acordul de retragere până la 22 mai 2019, decizia menționată mai sus încetează să se aplice începând de la 31 mai 2019 și, prin urmare, retragerea va avea loc la 1 iunie 2019
  2. dacă Regatul Unit ratifică acordul de retragere înainte de 31 octombrie 2019, retragerea va avea loc în prima zi a lunii care urmează încheierii procedurilor de ratificare.

Lucrările pregătitoare în vederea retragerii Regatului Unit sunt în curs. UE face tot ceea ce este necesar pentru a proteja agricultura și interesele agricole ale cetățenilor din UE.

La 1 februarie 2019 a fost convocată o reuniune ad-hoc, intitulată „Bilanțul grupurilor de dialog civil”, la care au participat toate organizațiile reprezentate în grupurile de dialog civil, precum și președinții acestora, pentru a prezenta și discuta aspecte relevante pentru sectorul agroalimentar în ceea ce privește măsurile pregătitoare și de contingență în vederea Brexitului.

Informații suplimentare

Agenda reuniunii „Bilanțul grupurilor de dialog civil”

Brexitul și sectorul agroalimentar – prezentare în cadrul reuniunii „Bilanțul grupurilor de dialog civil”

Alte reuniuni ale grupurilor de dialog civil organizate de DG AGRI

În ultimul an, Brexitul s-a aflat pe ordinea de zi a multor reuniuni ale grupurilor de dialog civil cu părțile interesate. Iată câteva din cele mai recente reuniuni:

Laptele – 22 februarie 2019

Observatorul pieței de carne – 22 februarie 2019

Culturile arabile – 1 martie 2019

Băuturile spirtoase – 15 martie 2019

Carnea de vită – 26 martie 2019

Calitatea și promovarea – 28 martie 2019

Observatorul pieței de lapte – 29 martie 2019

Observatorul pieței culturilor agricole – 3 aprilie 2019

Fructele și legumele – 5 aprilie 2019

Aspecte internaționale ale agriculturii – 9 aprilie 2019

Zahărul – 12 aprilie 2019

Observatorul pieței zahărului – 26 aprilie 2019

Carnea de oaie și de capră, apicultura – 17 mai 2019

Carnea de porc – 28 mai 2019

Orezul – 28 iunie 2019

Comerțul agroalimentar

UE-27 este un exportator foarte important de produse agroalimentare către Regatul Unit (40 de miliarde EUR în 2017). De la data Brexitului, Regatul Unit va deveni principalul partener comercial al UE în domeniul agroalimentar, atât pentru exporturi, cât și pentru importuri. Statele membre ale UE exportă către Regatul Unit volume semnificative de produse agroalimentare, în special fructe și legume proaspete și prelucrate, produse din carne și preparate alimentare.

Un procent semnificativ din importurile agroalimentare ale Regatului Unit provin din UE (73 %), produsele lactate, preparatele alimentare și produsele din carne reprezentând cea mai mare parte din totalul acestora. Principalele țări de proveniență a produselor agroalimentare pe care Regatul Unit le importă din UE sunt Țările de Jos (14 %), Germania (11 %), Irlanda (10 %) și Franța (10 %).

Exporturile și importurile britanice de produse agroalimentare din și către țări terțe au beneficiat, până în prezent, de condițiile negociate de Uniune cu partenerii săi comerciali (acordurile internaționale ale UE). Din momentul în care nu va mai fi stat membru, Regatul Unit nu va mai face parte din aceste acorduri. Efectele vor fi diferite, în funcție de modul în care Regatul Unit părăsește UE, ordonat sau dezordonat:

  • Dacă se încheie un acord de retragere, acesta va prevedea o perioadă de tranziție, în cursul căreia Regatul Unit va trebui să respecte obligațiile care decurg din toate acordurile internaționale ale UE (întrucât acordurile internaționale ale UE fac parte din acquis-ul UE). Acest lucru va garanta, de asemenea, integritatea și omogenitatea pieței unice și a uniunii vamale. UE le va comunica partenerilor internaționali că Regatul Unit este stat membru în sensul acordurilor internaționale, inclusiv al celor care intră în vigoare pe parcursul perioadei de tranziție.
  • În lipsa unui acord de retragere, acordurile internaționale încheiate de UE nu se vor mai aplica în cazul Regatului Unit. Dispozițiile acordului de liber schimb vor rămâne nemodificate pentru UE (de exemplu, accesul pe piață, contingentele tarifare), iar comercianții din UE vor trebui să verifice regulile de origine, întrucât ingredientele provenind din Regatul Unit nu vor mai fi considerate drept originare din UE. Doar un viitor acord între UE și Regatul Unit ar putea modifica anumite modalități în ceea ce privește acordurile bilaterale.

Pregătiri în vederea Brexitului

Acțiunile de pregătire pentru retragerea Regatului Unit sunt în curs de desfășurare, în paralel cu negocierile. Pentru mai multe informații, accesați site-ul dedicat pregătirilor în vederea Brexitului.

În ceea ce privește agricultura, la 1 februarie 2018 a fost publicată o comunicare către părțile interesate privind legislația UE în domeniul alimentar referitoare la etichetarea alimentelor, ingredientele alimentare, cerințele pentru operatorii din sectorul alimentar, normele de producție alimentară și producția ecologică.

Planificarea măsurilor de contingență

În domeniul agriculturii, lipsa unui acord ar conduce, în principal, la aplicarea de taxe vamale pentru produsele UE importate în Regatul Unit, care în prezent sunt considerate ca fiind vânzări intra-UE. Acest lucru ar putea perturba anumite piețe și ar avea impact asupra statelor membre, la niveluri diferite.

Organizarea comună a piețelor agricole (OCP) este un set de norme care reglementează piețele agricole din UE. OCP cuprinde instrumente juridice care acționează ca dispozitive de siguranță în cazul unor perturbări ale pieței, cum ar fi intervenția publică, depozitarea privată, prevenirea crizelor și gestionarea riscurilor, precum și adoptarea unor măsuri excepționale de piață.

Comisia Europeană are experiență în punerea în aplicare a unor astfel de măsuri în cazul perturbării pieței, cum s-a întâmplat de exemplu în perioada 2014-2016, când a recurs la măsuri de remediere a dezechilibrelor de pe piață (ajutor pentru depozitarea privată, programe de promovare), măsuri de sprijinire a fermierilor confruntați cu dificultăți legate de fluxul de numerar pe termen scurt (ajutor direcționat, plăți în avans), ajutoare de stat și stimulente pentru reducerea producției.

De asemenea, se poate solicita activarea unor regimuri de ajutoare de stat pentru a contracara efectele cele mai acute în anumite state membre în cazul unui Brexit fără acord de retragere.

Licențele de import și de export

Sub rezerva perioadei de tranziție prevăzute în proiectul de acord de retragere, începând de la data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, normele UE privind sistemul de licențe de import și de export, în special Regulamentul delegat (UE) 2016/1237 al Comisiei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 al Comisiei, care instituie un sistem de licențe pentru importul sau exportul unei cantități de produse care fac obiectul unei licențe, nu se vor mai aplica în cazul Regatului Unit. Acest lucru va avea, în special, următoarele consecințe (cu excepția licențelor eliberate în cadrul contingentelor tarifare ale OMC, pentru care efectele sunt menționate mai jos):

  • Drepturile și obligațiile care decurg din licențele de import și de export eliberate și din drepturile de import atribuite de autoritățile competente din Regatul Unit expiră în Uniunea Europeană la data retragerii Regatului Unit din UE.
  • Drepturile și obligațiile care decurg din licențele de export și de import eliberate și din drepturile de import acordate înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană de către autoritățile competente din statele membre, altele decât Regatul Unit, rămân valabile în Uniunea Europeană.

Contingentele tarifare ale OMC

Pe fondul pregătirilor privind retragerea Regatului Unit, Regatul Unit și UE urmează procedurile OMC corespunzătoare pentru a-și stabili propriile angajamente cantitative. În special, contingentele tarifare vor necesita anumite ajustări pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniune. În ceea ce privește cotele tarifare ale UE în cadrul OMC, UE și Regatul Unit au în vedere o repartizare bazată pe fluxurile comerciale istorice.

În cadrul pregătirilor privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, Regulamentul (UE) 2019/216 oferă o bază pentru repartizarea contingentelor tarifare care figurează în lista de concesii și angajamente ale Uniunii anexată la GATT 1994. Repartizarea contingentelor tarifare va fi pusă în aplicare prin Regulamentul (UE) 2019/386 și va afecta valabilitatea licențelor de import eliberate înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, după cum urmează:

Licențele eliberate de Regatul Unit: în baza articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/386 al Comisiei, drepturile și obligațiile care decurg din licențele de import eliberate și din drepturile de import alocate de autoritățile competente din Regatul Unit, în cadrul contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii, nu mai sunt valabile în Uniunea Europeană de îndată ce se aplică articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/216.

Licențele eliberate de alte state membre decât Regatul Unit: drepturile și obligațiile care decurg din licențele de import eliberate și drepturile de import alocate de autoritățile competente din statele membre, altele decât Regatul Unit, rămân valabile în Uniune, cu excepția licențelor transferate către operatori stabiliți în Regatul Unit, care nu mai sunt valabile de îndată ce se aplică articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/216.

Repartizarea contingentelor tarifare ale OMC: cantitățile disponibile ca urmare a repartizării acestor contingente tarifare vor fi publicate mai jos, în cel mai scurt timp posibil și în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care se aplică articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/216.

Informații pe aceeași temă

Contingentele tarifare

POSEI

Pentru a evita eventuale perturbări ale fluxurilor comerciale tradiționale dintre regiunile ultraperiferice și Regatul Unit după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, volumele de produse agricole prelucrate care sunt în prezent expediate din regiunile ultraperiferice către Regatul Unit în calitate de stat membru al UE vor fi considerate ca fiind exporturi către țări terțe. În același timp, Regatul Unit a fost adăugat pe lista țărilor terțe către care produsele prelucrate pot fi reexportate din Azore și din Madeira în cadrul comerțului regional.

Informații pe aceeași temă

Regulamentul (UE) 2019/260 în ceea ce privește volumele fluxurilor comerciale tradiționale între anumite regiuni ultraperiferice ale Uniunii și Regatul Unit

Documente

DescarcăPDF - 274.1 KB
DescarcăPDF - 365.8 KB
DescarcăPDF - 496.1 KB
DescarcăPDF - 413.9 KB