Prevoz živali

Pravila v zvezi z dobrobitjo živali med prevozom, tudi glede spremljanja in nadzora, ki ga izvajajo nacionalni organi.

Spremljanje in nadzor

Države EU so odgovorne za izvrševanje predpisov EU za agroživilsko verigo, vsi nosilci kmetijske in živilske dejavnosti morajo izpolnjevati predpisane zahteve.

Žive živali

Zakonodaja EU določa jamstva glede zdravja živih živali ter ureja uvoz in trgovino z živalmi.

Živalski stranski proizvodi

Živalski stranski proizvodi so proizvodi živalskega izvora, ki niso za prehrano ljudi, denimo krma, organska gnojila in tehnični izdelki.