Vervoer en behandeling

Voorschriften voor dierenwelzijn tijdens vervoer, en het toezicht daarop door nationale autoriteiten.

Toezicht en controle

De EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de EU-wetgeving in de voedselketen en alle ondernemers moeten aan deze voorschriften voldoen.

Levende dieren

De EU-wetgeving biedt garanties voor de gezondheid van levende dieren en reguleert de handel in en invoer van levende dieren.

Dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten zijn producten van dierlijke oorsprong die niet worden geconsumeerd door mensen, zoals diervoeder, organische meststoffen en technische producten.