Trasport u mmaniġġjar

Regoli dwar il-benessri tal-annimali waqt it-trasport, inklużi l-monitoraġġ u l-kontrolli mill-awtoritajiet nazzjonali.

Monitoraġġ u kontrolli

Il-pajjiżi tal-UE huma responsabbli għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-katina agroalimentari u l-operaturi kollha tan-negozju għandhom jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti.

Annimali ħajjin

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tistabbilixxi garanziji għas-saħħa tal-annimali ħajjin u tirregola l-kummerċ u l-importazzjoni tagħhom.

Prodotti sekondarji tal-annimali

Il-prodotti sekondarji tal-annimali (ABPs) huma materjali li joriġinaw mill-annimali li n-nies ma jikkunsmawx, bħall-għalf tal-annimali, fertilizzanti organiċi jew prodotti tekniċi.