Dzīvnieku pārvadāšana un apiešanās ar tiem

Noteikumi par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā, tostarp – valsts iestāžu veikto uzraudzību un pārbaudēm.

Uzraudzība un pārbaudes

ES valstīm ir pienākums īstenot ES regulējumu attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, un visiem uzņēmumiem ir jāievēro šīs prasības.

Dzīvi dzīvnieki

ES regulējumā ir paredzētas garantijas dzīvu dzīvnieku veselībai, un tas regulē tirdzniecību ar šādiem dzīvniekiem un to importu.

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti ir tādi dzīvnieku izcelsmes produkti, kurus cilvēki neizmanto (piemēram, dzīvnieku barība, organiskais mēslojums un tehniski produkti).