Vežimas ir priežiūra

Taisyklės dėl vežamų gyvūnų gerovės, įskaitant nacionalinių valdžios institucijų atliekamą stebėjimą ir kontrolę.

Stebėjimas ir kontrolė

ES šalys yra atsakingos už tai, kad būtų įgyvendinami ES žemės ūkio maisto produktų grandinės teisės aktai, šie reikalavimai privalomi visiems ūkio subjektams.

Gyvi gyvūnai

ES teisės aktais nustatomos gyvų gyvūnų sveikatos garantijos ir reglamentuojama prekyba jais ir jų importas.

Šalutiniai gyvūniniai produktai

Šalutiniai gyvūniniai produktai – tai gyvūninės kilmės medžiagos, kurių žmonės nevartoja, pvz., gyvūnų pašaras, organinės trąšos arba techniniai produktai.