Kuljetus ja käsittely

Eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevat säännöt, kansallisten viranomaisten seuranta- ja valvontatoimet.

Seuranta ja valvonta

EU-maat vastaavat elintarvikeketjua koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta ja valvonnasta. Kaikkien toimijoiden on noudatettava asetettuja vaatimuksia.

Elävät eläimet

EU:n lainsäädännössä säädetään eläinten terveyttä koskevista takeista ja säännellään eläinten kauppaa ja tuontia.

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Eläimistä saatavat sivutuotteet ovat eläinperäisiä aineksia, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Tällaisia ovat mm. eläinten rehut, orgaaniset lannoitteet ja tekniset tuotteet.