Говеждо месо

Информация относно ролята на пазарните мерки, наблюдението на пазара и правните основания за сектора на говеждото и телешкото месо.

Свинско месо

Информация за производството на свинско месо, правни основания, наблюдение на пазара, класификация на кланичните трупове, докладване на цените, регламент за доставка на шунка със ЗНП/ЗГУ.

Птиче месо

Информация за преглед на птичето месо в ЕС, пазарните мерки и стандарти, търговските мерки, наблюдението на пазара и правните основания и комитетите.

Агнешко, овнешко и козе месо

Подробна информация за вноса, търговията, пазарните мерки, наблюдението на пазара и комитетите за овче и козе месо.

Fish

The EU has legislated on animal requirements for aquaculture and the prevention and control of diseases for fish and shellfish species.

Game meat

Fresh game meat traded or introduced into the EU must fulfil European animal health requirements, as laid down in EU legislation.

Мляко и млечни продукти

Подробна информация за интервенцията на пазара, пакета за млякото, търговията с държави извън ЕС, правните основания и комитетите за мляко и млечни продукти.

Яйца

Подробна информация за производството, търговията, пазарните стандарти, наблюдението на пазара и правните основания във връзка с яйцата.

Пчелен мед

Подробна информация за производството на пчелен мед, националните програми в областта на пчеларството, бюджета и правните основания.