Pregled

EU je drugi po veličini proizvođač svinjetine na svijetu (prvi je Kina) i najveći izvoznik svinjetine i proizvoda od svinjskog mesa. Najveći proizvođači u EU-u su Njemačka, Španjolska i Francuska koje čine polovinu ukupne proizvodnje u EU-u. EU izvozi oko 13 % svoje ukupne proizvodnje. Većina izvoza svinjskog mesa iz EU-a odlazi u istočnu Aziju, prvenstveno u Kinu.

Svinjsko meso obuhvaćeno je zajedničkom organizacijom tržišta i na njega se nikad nisu primjenjivala povezana plaćanja ni proizvodne kvote. Programi privatnog skladištenja upotrebljavaju se samo u vrlo ograničenom broju slučajeva radi stabilizacije tržišta svinjskog mesa u kriznim razdobljima.

Pravna osnova

Pravna osnova za sektor svinjetine u EU-u obuhvaća Uredbu EU-a 1308/2013 o zajedničkoj organizaciji tržišta te provedbene i delegirane uredbe Europske komisije o privatnom skladištenju u kriznim razdobljima:

Praćenje tržišta

Zadaća je Opservatorija EU-a za tržište mesa objavljivanje ažuriranih tržišnih podataka i kratkoročnih analiza radi veće transparentnosti u sektoru govedine, teletine i svinjetine u Uniji.

Na redovitim mjesečnim sastancima Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta Europska komisija predstavlja stanje na tržištu u sektoru svinjskog mesa. Očekivani trendovi na tržištu svinjskog mesa mogu se pronaći u Komisijinim kratkoročnim i srednjoročnim izvješćima.

Portal za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima pruža tržišne podatke o poljoprivredi na nacionalnoj razini i razini EU-a, kao što su podaci o procesima, proizvodnji, trgovini i carinskim kvotama.

Povezane informacije

Izvješća o tržištu

PreuzimanjePDF - 1.6 MB

Trgovina

Na svinjsko meso uvezeno iz zemalja izvan Unije plaćaju se uvozne carine. Zajedničkim carinskim tarifama osigurava se da svinjsko meso iz EU-a može na unutarnjem tržištu konkurirati mesu iz zemalja izvan EU-a. U okviru međunarodnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma Unija primjenjuje sustav uvoznih kvota, koje mogu biti dodijeljene pojedinačnim zemljama ili biti otvorene za sve.

Povezane informacije

Analiza trgovine svinjskim mesom

Proizvođačke i međusektorske organizacije

Klasifikacija trupova i izvješćivanje o cijenama

EU-ov sustav klasifikacije trupova i usporedivih cijena svinjskog mesa na razini EU-a temelj su za objektivno razvrstavanje trupova u klaonicama te pošteno plaćanje proizvođačima.

PreuzimanjePDF - 650.4 KB

Regulacija opskrbe za šunke sa ZOI-jem/ZOZP-om

Države Europske unije mogu pod određenim uvjetima primjenjivati pravila za reguliranje opskrbe za šunke sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) / zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP), na zahtjev proizvođačke organizacije, sektorske organizacije ili grupacije sa ZOI-jem/ZOZP-om.

Cilj je te mjere osigurati dodanu vrijednost kvalitetnih proizvoda sa ZOI-jem ili ZOZP-om.

Trenutačno se ta mjera primjenjuje na dva proizvoda:

Povezane informacije

O sustavima kvalitete

Odbori

Različiti odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Europske komisije, redovito se sastaju kako bi se Komisijina dužnost donošenja provedbenih akata izvršavala pod nadzorom država članica EU-a.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su razvoj cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Skupina za građanski dijalog i radna skupina za proizvode životinjskog podrijetla pomažu Europskoj komisiji u održavanju redovitog dijaloga s dionicima o svim pitanjima povezanima sa svinjskim mesom.

Aktualno