Prezentare generală

Coloniile de albine sunt esențiale pentru agricultură și mediu: ele asigură reproducerea plantelor prin polenizare, iar apicultura contribuie la dezvoltarea zonelor rurale.

Apicultura este practicată în toate țările UE și se caracterizează printr-o mare diversitate de condiții de producție, de productivitate și de practici apicole. UE este al doilea cel mai important producător de miere după China și, totodată, importator net de miere din țări terțe. Țările UE cu cea mai mare producție de miere (România, Spania, Ungaria, Germania, Italia, Grecia, Franța și Polonia) sunt situate în principal în sudul Europei, unde condițiile climatice sunt mai favorabile pentru practicarea apiculturii.

În afară de miere, UE dispune de ofertă variată de produse apicole (polen, propolis, lăptișor de matcă, ceară de albine etc.). Toate tipurile de miere comercializate în UE trebuie să respecte normele de calitate și de etichetare prevăzute în Directiva 2001/110/CE privind mierea.

DescarcăPDF - 2 MB

Programele apicole naționale

Fiecare țară din UE poate stabili propriul program național de apicultură, iar acesta va beneficia de sprijin din partea UE. Acest program acoperă o perioadă de trei ani. Programele apicole naționale pentru perioada 2020-2022 au fost aprobate în toate țările UE prin Decizia de punere în aplicare a UE 2019/974.

În cadrul acestor programe, 8 măsuri specifice sunt eligibile pentru finanțare:

  • asistența tehnică: de exemplu, formarea apicultorilor și a grupurilor de apicultori pe teme precum creșterea sau prevenirea bolilor, extracția, depozitarea, ambalarea mierii etc.
  • combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei (varrooza este un parazit endemic, care slăbește sistemul imunitar al albinelor și, dacă nu se aplică niciun tratament, duce la dispariția coloniilor de albine)
  • raționalizarea transhumanței, care este importantă pentru polenizare, dar și pentru alimentația albinelor
  • analizele efectuate asupra produselor apicole: mierea, lăptișorul de matcă, polenul, propolisul și ceara de albine.
  • repopularea stocurilor de albine
  • cercetarea aplicată
  • monitorizarea pieței
  • îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață.

La fiecare trei ani, Comisia Europeană prezintă un raport către Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la punerea în aplicare a măsurilor în sectorul apicol.

DescarcăPDF - 1.2 MB
DescarcăPDF - 1.3 MB

Buget

Pentru perioada 2020-2022, suma de 240 milioane EUR va fi consacrată pentru programele apicole naționale din UE, ceea ce reprezintă o creștere de 11% față de perioada 2017-2019. Jumătate din această sumă va proveni din bugetul UE și cealaltă jumătate din bugetele statelor membre, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2019/974 a UE. Alocarea fondurilor UE pentru aceste programe se bazează pe numărul de stupi din fiecare țară a UE, notificat Comisiei Europene în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat nr. 2015/1366 al UE.

Temeiuri juridice

Temeiul juridic pentru acest sprijin este Regulamentul ( UE) nr. 1308/2013 prin care se instituie o organizare comună a piețelor produselor agricole, completat de Regulamentul delegat nr. 2015/1366 al UE.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 stabilește norme detaliate pentru aplicarea programelor apicole naționale.

Comitete

Diferite comitete, alcătuite din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

În Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se discută despre evoluția prețurilor pe piață, producția și comerțul în UE și în țările terțe.

Grupul de dialog civil și grupul de lucru privind produsele de origine animală au rolul de a asista Comisia Europeană în menținerea unui dialog periodic cu privire la toate aspectele legate de miere.

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 2 MB
DescarcăPDF - 2 MB