Áttekintés

A méhcsaládok alapvető fontosságúak a mezőgazdaság és a környezet számára: biztosítják a növények beporzás útján történő szaporodását, a méhészkedés pedig hozzájárul a vidéki térségek fejlődéséhez.

Valamennyi uniós országban foglalkoznak méhtartással, de e tevékenységet különböző termelési feltételek, hozamok és méhészeti gyakorlatok jellemzik. Az Európai Unió Kína után a második legfontosabb méztermelő, ugyanakkor a harmadik országokból származó méz nettó importőre is. Legnagyobb méztermelő országai – Románia, Spanyolország, Magyarország, Németország, Olaszország, Franciaország és Lengyelország – főként Dél-Európában találhatók, ahol kedvezőbb éghajlati feltételek állnak rendelkezésre a méhtartáshoz.

Az Unió a méz mellett számos egyéb méhészeti terméket is kínál, többek között virágport, méhszurkot, méhpempőt és méhviaszt. Az Unióban csak olyan méz hozható forgalomba, amelynek minősége és címkézése megfelel a „mézirányelvben” (2001/110/EK) meghatározott szabályoknak.

LetöltésPDF - 2 MB

Nemzeti méhészeti programok

Valamennyi tagállam kidolgozhatja saját, az Unió által a későbbiekben támogatott, három évre szóló nemzeti méhészeti programját. Az uniós országok 2020–2022-es méhészeti programjait a Bizottság (EU) 2019/974 végrehajtási határozata hagyta jóvá.

A programok keretében 8 sajátos intézkedés támogatható:

  • technikai segítségnyújtás: például a méhészeknek és a méhészek csoportosulásainak nyújtott továbbképzések a méhtenyésztéssel és a méhbetegségek megelőzésével, a mézpergetéssel, -tárolással, -csomagolással stb. kapcsolatban;
  • a méhcsaládokat megtámadó kártevők és betegségek – különösen a varroózis – elleni védekezés; a Varroa méhatka egy endemikus parazita, amely legyengíti a méhek immunrendszerét, és védekezés nélkül akár a méhcsaládok elhullását is okozhatja;
  • a beporzás és a méhek táplálkozása szempontjából is fontos vándorméhészet észszerűsítése;
  • a méhészeti termékek (méz, méhpempő, virágpor és méhviasz) elemzése;
  • a méhcsaládok állománypótlása;
  • alkalmazott kutatás;
  • a piac figyelemmel kísérése;
  • a méhészeti termékek minőségének javítása piaci lehetőségeik jobb kihasználása érdekében.

Az Európai Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a méhészeti ágazatot érintő intézkedések végrehajtásáról.

LetöltésPDF - 1.2 MB
LetöltésPDF - 1.3 MB

Költségvetés

A 2020–2022-es időszak méhészeti éveiben Unió-szerte 240 millió eurót fognak a nemzeti méhészeti programokra fordítani, amely 11%-os emelkedést jelent a 2017–2019-es időszakban rendelkezésre álló támogatási kerethez képest. Az (EU) 2019/974 végrehajtási határozat alapján ennek az összegnek a felét az uniós költségvetés, másik felét pedig a tagországok biztosítják. A méhészeti programokhoz nyújtott uniós pénzeszközök elosztásakor az egyes tagországokban található méhkaptárak számát veszik alapul. Ezt a tagállamoknak az (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének megfelelően kell bejelenteniük az Európai Bizottságnak.

Jogalapok

A támogatás jogalapját a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet képezi, melyet az (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelet egészít ki.

A nemzeti méhészeti programok alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az (EU) 2015/1368 végrehajtási rendelet határozza meg.

Bizottságok

A kormányképviselőkből álló és az Európai Bizottság egy képviselőjének elnökletével működő különböző bizottságok rendszeresen üléseznek annak biztosítása érdekében hogy az Európai Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság olyan kérdéseket vitat meg, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem.

A civil párbeszédért felelős csoport és az állati termékekkel foglalkozó munkacsoport a mézzel kapcsolatosan a rendszeres párbeszéd fenntartásában segíti a Bizottságot.

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 1.2 MB
LetöltésPDF - 2 MB
LetöltésPDF - 2 MB