Преглед

Тригодишните национални програми в областта на пчеларството за периода 2020—2022 г. са съфинансирани от Европейския съюз.

Бюджетите за тези национални програми са само временни и трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия, като те ще бъдат адаптирани въз основа на средствата, отпуснати на всяка държава от ЕС.

Страните от ЕС също така изготвят годишни доклади за изпълнението във връзка с прилагането на националните програми в областта на пчеларството през предходната година.

От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е член на ЕС. След оттеглянето си то навлезе в преходен период, който ще продължи до 31 декември 2020 г. Обединеното кралство може да продължи да прилага мерките, предвидени в неговата програма за 2020 пчеларска година.