Διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση

Βελτίωση της νομοθεσίας

Ενίσχυση της εκτίμησης επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Πορτογαλία

Στήριξη για τη βελτίωση του τρόπου κατάρτισης της νομοθεσίας μέσω της ενίσχυσης του συστήματός της για την εκτίμηση επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Εικόνα μιας φουτουριστικής οθόνης αφής με εξαγωνικά πάνελ που δείχνουν διάφορα σύμβολα όπως την πλάστιγγα της δικαιοσύνης κι ένα σφυρί δικαστηρίου. Το ένα τονίζεται και φέρει την ένδειξη «regulations»

Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Ανεξάρτητη ανάλυση της εισαγγελίας στη Βουλγαρία

Στήριξη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της εκπόνησης ανεξάρτητης ανάλυσης της διάρθρωσης και της ανεξαρτησίας της εισαγγελίας.

Βουλγαρία — Ανεξάρτητη ανάλυση της εισαγγελίας

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος στην Κροατία

Στήριξη των προσπαθειών των εθνικών αρχών για βελτίωση της διοίκησης των δικαστηρίων προκειμένου να υποστηριχθεί ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα και να υπάρξει σεβασμός του κράτους δικαίου.
Το δικαστικό σύστημα στην Κροατία

Ψηφιακή οικονομία και ψηφιακή δημόσια διοίκηση

Στρατηγικός χάρτης πορείας της πρωτοβουλίας ψηφιοποίησης της βιομηχανίας στη Λιθουανία

Στήριξη για την ανάπτυξη στρατηγικού χάρτη πορείας για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας στη Λιθουανία.
Στρατηγικός χάρτης πορείας της πρωτοβουλίας ψηφιοποίησης της βιομηχανίας στη Λιθουανία

Διακυβέρνηση

Βελτίωση του συντονισμού των εσωτερικών ελέγχων στη Ρουμανία

Στήριξη της προσπάθειας της ρουμανικής εθνικής διοίκησης να ενισχύσει το σύστημα εσωτερικών ελέγχων.
Βελτίωση του συντονισμού των εσωτερικών ελέγχων στη Ρουμανία

Διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων

Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για τις εθνικές αρχές χωροταξικού σχεδιασμού

Στήριξη των προσπαθειών των εθνικών αρχών για βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην υπηρεσία χωροταξικού σχεδιασμού.
Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για τις εθνικές αρχές χωροταξικού σχεδιασμού

Φορολογική διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων οικονομικών

Κατάρτιση του προϋπολογισμού, λογιστική και επανεξέταση των δαπανών

Επανεξέταση των δαπανών στη Σλοβακία

Στήριξη για τη διενέργεια τομεακών επανεξετάσεων δαπανών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών.
Επανεξέταση των δαπανών στη Σλοβακία

Ενιαίος λογαριασμός δημοσίου στην Πορτογαλία

Στήριξη για τη βελτίωση της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού δημοσίου.
Ενιαίος λογαριασμός δημοσίου στην Πορτογαλία

Διαχείριση εσόδων και τελωνεία

Επεξηγηματική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής και τις νέες τεχνολογίες στο Βέλγιο

Στήριξη στα βελγικά τελωνεία με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της εποπτείας της αλυσίδας εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων και την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων στον τομέα του εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης.
Επεξηγηματική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής και τις νέες τεχνολογίες στο Βέλγιο

Ίδρυση ανεξάρτητης αρχής εσόδων στην Ελλάδα

Στήριξη για την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων.
Ίδρυση ανεξάρτητης αρχής εσόδων στην Ελλάδα

Φορολογική πολιτική

Στρατηγική εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη μείωση της παραοικονομίας στη Λιθουανία

Στήριξη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας μέσω του σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνιακής εκστρατείας.
Στρατηγική εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τη μείωση της παραοικονομίας στη Λιθουανία

Εκσυγχρονισμός των φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα

Στήριξη για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας επιλογής υποθέσεων φορολογικού ελέγχου με τη χρήση ανάλυσης δεδομένων.
Εκσυγχρονισμός των φορολογικών ελέγχων στην Ελλάδα

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών φορολογικής διοίκησης στην Κύπρο

Στήριξη για τη συγκέντρωση της διοίκησης της άμεσης και έμμεσης (ΦΠΑ) φορολογίας σε μία ενιαία φορολογική υπηρεσία.
Βελτιστοποίηση των διαδικασιών φορολογικής διοίκησης στην Κύπρο

Ίδρυση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στην Ελλάδα

Στήριξη για την ίδρυση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο πράξεων φορολογίας πριν από την άσκηση δικαστικών προσφυγών.
Ίδρυση Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στην Ελλάδα

Ενίσχυση της είσπραξης φόρων στη Λετονία

Στήριξη των προσπαθειών των λετονικών αρχών για μείωση του φορολογικού χάσματος και ενίσχυση των δημόσιων εσόδων.
Ενίσχυση της είσπραξης φόρων στη Λετονία

Προώθηση της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης στην Ιταλία

Στήριξη της μεταρρύθμισης των επιζήμιων επιδοτήσεων, της περιβαλλοντικής φορολογίας και της ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης.
Προώθηση της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης στην Ιταλία

Ανάπτυξη και επιχειρηματικό περιβάλλον

Ενέργεια

Ενίσχυση του πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα

Στήριξη για τη βελτίωση του πλαισίου της χώρας όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020.
Ενίσχυση του πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα

Στήριξη των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα

Στήριξη για τη βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα, ιδίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.
Στήριξη των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα

Κλιμάκωση των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ουγγαρία

Στήριξη για τον προσδιορισμό των μεταρρυθμίσεων πολιτικής και των χρηματοδοτικών μέσων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Κλιμάκωση των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ουγγαρία

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

Προώθηση της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης στην Ιταλία

Στήριξη της μεταρρύθμισης των επιζήμιων επιδοτήσεων, της περιβαλλοντικής φορολογίας και της ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης.
Προώθηση της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης στην Ιταλία

Στήριξη της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για το κλίμα της Ουγγαρίας

Στήριξη για τη δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και για τη βελτίωση των μεθοδολογιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ).
Στήριξη της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για το κλίμα της Ουγγαρίας

Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης για τη Μάλτα για το 2050

Στήριξη για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης και πλαισίου διακυβέρνησης με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το όραμα της Μάλτας για τη αειφόρο ανάπτυξη για το 2050.
Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης για τη Μάλτα για το 2050

Στήριξη της μετάβασης από την ενέργεια που παράγεται από τον άνθρακα στη Σλοβακία

Στήριξη για τον καθορισμό στρατηγικής με σκοπό τη μετάβαση της περιοχής από την παραγωγή άνθρακα σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
Στήριξη της μετάβασης από την ενέργεια που παράγεται από τον άνθρακα στη Σλοβακία

Ενίσχυση της οικονομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον τομέα υδάτων και λυμάτων της Ρουμανίας

Στήριξη της ρουμανικής οικονομικής ρυθμιστικής αρχής προκειμένου να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο ως το κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις και τη συμμόρφωση.
Ενίσχυση της οικονομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον τομέα υδάτων και λυμάτων της Ρουμανίας

Επενδύσεις, κρατικές επιχειρήσεις και ΜΜΕ

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών στην Ελλάδα

Στήριξη για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την προώθηση των εξαγωγών.

Εικόνα ενός γερανού και ενός εμπορευματοκιβωτίου κάτω από έναν χάρτη της Ευρώπης στον οποίον οι πόλεις φαίνονται σαν φωτεινά σημεία που συνδέονται με ακτίνες φωτός.

Βελτίωση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων στην Κροατία

Βοήθεια ώστε να βελτιωθεί η διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων.

Εικόνα φουτουριστικής οθόνης αφής με εξαγωνικά κουμπιά που περιέχουν όρους όπως business, governance και technology. Τονίζεται ένα κουμπί που λέει enterprise architecture.

Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη Λετονία

Στήριξη των προσπαθειών της Λετονίας για προδραστική προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου.

Εικόνα ομάδας ανθρώπων σε αίθουσα συνεδριάσεων

Ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο

Στήριξη για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
Ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο

Εργαλεία για την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ στη Βουλγαρία όσον αφορά την κανονιστική συμμόρφωση

Στήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακών, φιλικών προς τον χρήστη εργαλείων για την κανονιστική συμμόρφωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Εργαλεία για την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ στη Βουλγαρία όσον αφορά την κανονιστική συμμόρφωση

Έρευνα και καινοτομία

Στρατηγικός χάρτης πορείας της πρωτοβουλίας ψηφιοποίησης της βιομηχανίας στη Λιθουανία

Στήριξη για την ανάπτυξη στρατηγικού χάρτη πορείας για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας στη Λιθουανία.

Τομεακή εμπειρογνωμοσύνη (μεταφορές, τουρισμός, γεωργία, εμπόριο κ.λπ.)

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Πολωνία

Στήριξη για την ανάπτυξη μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους και μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που θα ενισχύσουν τον εκσυγχρονισμό της πλωτής οδού του Όντερ.

Ένας πλατύς ποταμός με ένα πλοίο που προσεγγίζει μια μεγάλη γέφυρα

Βελτίωση των συνθηκών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και κυκλοφορίας στην περιοχή του λιμένα της Αμβέρσας

Παροχή στήριξης στον λιμένα της Αμβέρσας με σκοπό τη χρήση σιδηροδρομικών κι εσωτερικών πλωτών μεταφορών για τη μεταφορά εμπορευμάτων, προκειμένου να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η ναυσιπλοΐα και ο συντονισμός των πλοίων στον χώρο του λιμένα.
Βελτίωση των συνθηκών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και κυκλοφορίας στην περιοχή του λιμένα της Αμβέρσας

Αγορά εργασίας, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες

Εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες

Υλοποίηση της μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών στην Κροατία

Στήριξη για την επιτυχή υλοποίηση συνολικής μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών.
Υλοποίηση της μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών στην Κροατία

Σχεδιασμός εργαλείου για την πρόβλεψη της ανάγκης για εκπαιδευτικούς στη Λιθουανία

Στήριξη για την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών μεταξύ της ανάγκης για εκπαιδευτικούς και της σχετικής προσφοράς, κάτι που ενδεχομένως θα βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας.
Σχεδιασμός εργαλείου για την πρόβλεψη της ανάγκης για εκπαιδευτικούς στη Λιθουανία

Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ουγγαρία

Στήριξη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της βελτίωσης της συνάφειας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αντιστοίχισης δεξιοτήτων.
Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ουγγαρία

Βελτίωση της ποιότητας και παρακολούθηση της εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες στις Κάτω Χώρες

Στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στη μη τυπική εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες.
Βελτίωση της ποιότητας και παρακολούθηση της εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες στις Κάτω Χώρες

Σχεδιασμός μοντέλου αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης των βασικών δεξιοτήτων στην Ισπανία

Στήριξη για τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων.
Σχεδιασμός μοντέλου αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης των βασικών δεξιοτήτων στην Ισπανία

Βελτίωση των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων για άτομα χαμηλής ειδίκευσης στη Βαλονία

Στήριξη για την αναγνώριση, την επικύρωση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων.
Βελτίωση των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων για άτομα χαμηλής ειδίκευσης στη Βαλονία

Υγειονομική περίθαλψη

Αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στη Λετονία και τη Σλοβενία

Στήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίων αξιολόγησης των επιδόσεων των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των δύο χωρών.
Αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στη Λετονία και τη Σλοβενία

Υλοποίηση μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην Αυστρία

Στήριξη για την εφαρμογή μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών εκκίνησης σε μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Υλοποίηση μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην Αυστρία

Πολιτικές για την αγορά εργασίας

Στρατηγική για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Πολωνία

Στήριξη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου και βιώσιμου πλαισίου πολιτικής για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού.
Στρατηγική για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Πολωνία

Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

Εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των προσφύγων και των ατόμων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία στην Ιταλία

Στήριξη για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των προσφύγων και των ατόμων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία.
Εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των προσφύγων και των ατόμων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία στην Ιταλία

Ενίσχυση της ικανότητας υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα

Παροχή στήριξης στις εθνικές αρχές για την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να παρέχουν κατάλληλες συνθήκες και υπηρεσίες υποδοχής στους νεοαφιχθέντες μετανάστες και αιτούντες άσυλο.
Ενίσχυση της ικανότητας υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα

Στρατηγική για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Πολωνία

Στήριξη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου και βιώσιμου πλαισίου πολιτικής για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού.
Στρατηγική για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Πολωνία

Κοινωνική προστασία

Θέσπιση συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα

Στήριξη της δημιουργίας συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για μειονεκτούσες ομάδες με στόχο τη μείωση της φτώχειας και την αύξηση της κοινωνικής ένταξης.
Θέσπιση συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα

Μεταρρύθμιση της αξιολόγησης αναπηρίας στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα και την Πολωνία

Στήριξη για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της αξιολόγησης αναπηρίας.
Μεταρρύθμιση της αξιολόγησης αναπηρίας στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα και την Πολωνία

Χρηματοπιστωτικός τομέας και πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Τραπεζική εποπτεία και εξυγίανση, μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Χρηματοπιστωτική εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στη Ρουμανία

Παροχή στήριξης στις εθνικές αρχές ώστε να προωθηθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο στον κίνδυνο όσον αφορά την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Χρηματοπιστωτική εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στη Ρουμανία

Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Σλοβενία

Παροχή στήριξης στις εθνικές αρχές για τη μείωση του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του εθνικού τραπεζικού συστήματος.
Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Σλοβενία

Ένωση Κεφαλαιαγορών και πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Ενίσχυση και ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ μέσω διασυνοριακών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για τα κράτη της Βαλτικής

Στήριξη για τη βελτίωση των περιφερειακών κεφαλαιαγορών στα κράτη της Βαλτικής με τη θέσπιση ενός περιφερειακού πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα.
Ενίσχυση και ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ μέσω διασυνοριακών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για τα κράτη της Βαλτικής

Διαγνωστική ανάλυση της κεφαλαιαγοράς στην Τσεχική Δημοκρατία

Στήριξη των εθνικών αρχών και των συμμετεχόντων στην αγορά για την περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών κεφαλαιαγορών.
Διαγνωστική ανάλυση της κεφαλαιαγοράς στην Τσεχική Δημοκρατία