Ενημερωθείτε για προσεχείς εκδηλώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μπορείτε επίσης να δείτε τον κατάλογο προηγούμενων εκδηλώσεων, ορισμένες από τις οποίες μάλιστα διατίθενται ηχογραφημένες.