Predseda Juncker požiadal všetkých členov kolégia, aby boli v členských štátoch a v rámci dialógov s občanmi politicky aktívni a priblížili občanom spoločný program, načúvali ich názorom a nadväzovali kontakty so zainteresovanými stranami.

Podeľte sa o svoje názory na budúcnosť Európy. Pozrite sa, aké podujatia sa budú konať vo vašom okolí: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_sk

Ďalšie informácie: Dialógy s občanmi

Chcete vyjadriť svoj názor na to, čo sa deje v Európskej únii, ako Únia rieši hlavné výzvy a aký je jej prínos?

Európski komisári počúvajú!

Dialógy s občanmi, napr. formou mestských diskusií, prebiehajú v celej EÚ. Neváhajte a príďte – nepotrebujete pozvánku, dialógy sa organizujú formou „kto prv zareaguje, ten sa zúčastní“.