Il-President Juncker talab lill-Membri tal-Kulleġġ kollha Sabiex ikunu politikament attivi fl-Istati Membri u fid-djalogi maċ-ċittadini, billi jippreżentaw u jikkomunikaw aġenda komuni, jisimgħu l-ideat u jimpenjaw ruħhom mal-partijiet interessati.

Aqsam il-fehmiet tiegħek dwar il-ġejjieni tal-Ewropa u ċċekkja l-avvenimenti qrib tiegħek: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_mt

Dwar Djalogi maċ-ċittadini

Tixtieq issemma’ leħnek dwar dak li jkun qed jiġri fl-Unjoni Ewropea, kif qed jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin u kif tibbenefika?

Il-Kummissarji Ewropej qed jisimgħuk!

Id-Djalogi taċ-ċittadini, fl-istil ta’ dibattiti fil-livell lokali, qed iseħħu madwar l-UE. Tiddejjaqx tiġi - “min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”!