Komisijas priekšsēdētājs Ž.K. Junkers aicināja kolēģijas locekļus būt politiski aktīviem dalībvalstīs un veidot dialogu ar iedzīvotājiem, iepazīstināt tos ar mūsu kopīgo programmu, skaidrot to, būt atvērtiem jaunām idejām un veidot sakarus ar ieinteresētajām personām.

Paudiet savu viedokli par Eiropas nākotni un sekojiet pasākumiem jūsu reģionā: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_lv

Par: Dialogi ar iedzīvotājiem

Vai jums ir kas sakāms par to, kas notiek Eiropas Savienībā, kā tā risina galvenās problēmas un kāds jums no tā labums?

Eiropas Komisija vēlas dzirdēt jūsu domas!

Visā ES notiek dialogi ar iedzīvotājiem atklātu diskusiju veidā. Nāciet un piesakieties – kas pirmais brauc, tas pirmais maļ!