Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paprašė visus kolegijos narius būti politiškai aktyvius valstybėse narėse ir per dialogus su piliečiais – supažindinti su bendrąja darbotvarke ir skleisti apie ją informaciją, išklausyti idėjas ir bendradarbiauti su suinteresuotosiomis šalimis.

Pasidalykite nuomone apie Europos ateitį ir sužinokite, kokie renginiai vyksta jūsų vietovėje: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_lt

Piliečių dialogai

Ar norite pareikšti savo nuomonę apie tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, kaip ji sprendžia svarbiausius uždavinius ir kuo tai naudinga jums?

Europos Komisijos nariai klauso jūsų!

Piliečių dialogai vyksta visoje ES, miestų rotušėse. Ateikite ir jūs – daugiau galimybių patekti turi tie, kas registruojasi anksčiau!