Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kehotti komissaareja olemaan poliittisesti aktiivisia jäsenvaltioissa, käymään vuoropuhelua kansalaisten kanssa, esittelemään komission toimia, kuuntelemaan ideoita ja olemaan yhteydessä sidosryhmiin.

Kerro mielipiteesi EU:n tulevaisuudesta – tapahtumat maittain: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_fi

Kansalaiskuulemiset – perustietoa

Haluatko kertoa mielipiteesi EU:n nykytilanteesta, sen toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista kansalaisiin?

EU-komissaarit ovat valmiita kuuntelemaan.

Kaikille avoimia kansalaiskuulemisia järjestetään eri puolilla EU:ta. Ottamalla kantaa voit vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.