President Juncker palus kõigil kolleegiumi liikmeil olla liikmesriikides ja kodanikega peetavate dialoogide raames poliitiliselt aktiivne - esitleda ning tutvustada ühist tegevuskava, võtta kuulda ideid ja suhelda sidusrühmadega.

Jagage oma arvamust Euroopa tuleviku kohta ja tutvuge üritustega teie ümbruskonnas: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_et

Taustateave Dialoogid kodanikega

Kas soovite avaldada arvamust Euroopa Liidus toimuva kohta, arutleda selle üle, kuidas EL tuleb toime tema ees seisvate probleemidega ning millist kasu teie sellest saate?

Euroopa Liidu volinikud kuulavad teid!

Kõigile avatud debatid toimuvad kõikjal ELis. Ootame teid osalema – registreeruda saab seni, kuni kohti jätkub.