comission uvdl family photo

Kas soovite avaldada arvamust Euroopa Liidus toimuva kohta, arutleda selle üle, kuidas EL tuleb toime tema ees seisvate probleemidega ning millist kasu teie sellest saate?

Euroopa Liidu volinikud kuulavad teid!

Kõigile avatud debatid toimuvad kõikjal ELis. Ootame teid osalema – registreeruda saab seni, kuni kohti jätkub.