Ο πρόεδρος Γιούνκερ ζήτησε από όλα τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων να έχουν ενεργό πολιτική παρουσία στα κράτη μέλη και να συζητούν με τους πολίτες, παρουσιάζοντας και επεξηγώντας την κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα, ακούγοντας τις διάφορες απόψεις και επιδιώκοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων.

Ανταλλάξτε απόψεις για το μέλλον της Ευρώπης και βρείτε εκδηλώσεις στην περιοχή σας: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_el

 

Σχετικά με Διάλογοι με τους πολίτες

Θέλετε να πείτε τη γνώμη σας για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα και ποια είναι τα οφέλη για σας;

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι είναι στη διάθεσή σας!

Διάλογοι με τους πολίτες διοργανώνονται με τη μορφή δημόσιων συζητήσεων σε όλη την ΕΕ. Πάρτε κι εσείς μέρος! Η είσοδος είναι ελεύθερη μέχρι την πλήρωση των θέσεων.