ec_photo_smaller

Chcete se vyjádřit k dění v Evropské unii? K tomu, jak EU řeší klíčové otázky a jak se její práce odráží v životě občanů?

Evropští komisaři vám naslouchají!

Dialogy s občany probíhají v celé EU a jsou otevřené široké veřejnosti. Pobesedovat může přijít každý – proto neváhejte! Počet míst bývá omezen!