Předseda Komise Juncker vyzval všechny komisaře, aby byli politicky aktivní v členských státech a během dialogů s občany – prezentovali společný program a informovali o něm, naslouchali názorům a věnovali pozornost zúčastněným stranám.

Téma Dialogy s občany

Chcete se vyjádřit k dění v Evropské unii? K tomu, jak EU řeší klíčové otázky a jak se její práce odráží v životě občanů?

Evropští komisaři vám naslouchají!

Dialogy s občany jsou veřejnými akcemi a probíhají v celé EU. Pobesedovat může přijít každý – proto neváhejte! Počet míst bývá omezen!