comission uvdl family photo

Искате да споделите мнението си за това, което се случва в Европейския съюз, за това как той се справя с основните предизвикателства и какви са ползите за вас?

Европейските комисари ще ви изслушат!

В целия Съюз се провеждат диалози с граждани по подобие на общинските дебати. Елате и вие – пристигналите първи задават въпросите си най-напред!