ec_photo_smaller

Искате да споделите мнението си за това, което се случва в Европейския съюз, за това как той се справя с основните предизвикателства и какви са ползите за вас?

Европейските комисари ще ви изслушат!

В целия Европейски съюз се провеждат срещи с граждани, т. нар. граждански диалози. Елате и вие — пристигналите първи задават въпросите си най-напред!

No confirmed dates for upcoming events.