Председателят на Комисията Юнкер призова всички членове на колегиума да бъдат политически активни в своите държави и при диалозите с граждани, като представят общата програма, изслушват идеите и работят заедно със заинтересованите лица.

Споделете възгледите си за бъдещето на Европа и вижте какви прояви има близо до вас: https://ec.europa.eu/commission/citizens-consultations-future-europe_bg

Информация за: Граждански диалози

Искате да споделите мнението си за това, което се случва в Европейския съюз, за това как той се справя с основните предизвикателства и какви са ползите за вас?

Европейските комисари ще ви изслушат!

В целия Съюз се провеждат диалози с граждани по подобие на общинските дебати. Елате и вие – пристигналите първи задават въпросите си най-напред!