Brexit i korthet

En översikt över läget och vad som händer framöver


Det framtida partnerskapet

Läs mer om arbetet med ett långtgående partnerskap mellan EU och Storbritannien som omfattar mer än bara handel, men också om pågående beredskapsåtgärder om parterna inte kan enas.


Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien

Läs om resultaten av tidigare förhandlingar: utträdesavtalet med sina kapitel om medborgarnas rättigheter och protokollet om Irland/Nordirland.


Arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket

Gruppen samordnar arbetet med alla frågor som rör det brittiska utträdet ur EU och de framtida förbindelserna.


Publications and news

Access documents and press material related to the work of the Task Force for Relations with the United Kingdom. Subscribe to e-newsletters.