Brexit na kratko

Pregled trenutnega stanja in naslednjih korakov.


Prihodnje partnerstvo

Več o pripravah na ambiciozno partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom, ki ne bo zajemalo zgolj trgovine, in o tekočih ukrepih za pripravljenost


Sporazum EU in Združenega kraljestva o izstopu

Rezultati dosedanjih pogajanj: sporazum o izstopu, zlasti poglavja o pravicah državljanov in državljank ter protokol o Irski/Severni Irski.


Projektna skupina za odnose z Združenim kraljestvom (UKTF)

UKTF usklajuje delo v zvezi z vsemi vprašanji, povezanimi z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije in prihodnjimi odnosi.


Publications and news

Access documents and press material related to the work of the Task Force for Relations with the United Kingdom. Subscribe to e-newsletters.