Brexit v skratke

Získajte prehľad o aktuálnom stave a ďalších krokoch.


Budúce partnerstvo

Viac informácií o prípravách ambiciózneho partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré výrazne presiahne rámec obchodovania, a o prebiehajúcich opatreniach na zaistenie pripravenosti


Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Informácie o výsledkoch predchádzajúcich rokovaní: dohoda o vystúpení s kapitolami o právach občanov a protokol o Írsku/Severnom Írsku.


Osobitná skupina pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom (UKTF)

UKTF koordinuje prácu na všetkých otázkach súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie a ich budúcim vzťahom.


Publications and news

Access documents and press material related to the work of the Task Force for Relations with the United Kingdom. Subscribe to e-newsletters.