Brexit w skrócie

Podsumowanie aktualnej sytuacji i kolejne kroki


Przyszłe partnerstwo

Jak będzie wyglądać ambitne partnerstwo między UE a Wielką Brytanią, którego zakres znacznie wykracza poza handel? Jak się do niego przygotowujemy? Dowiedz się więcej!


Umowa o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią

Dowiedz się o wynikach wcześniejszych negocjacji: umowa o wystąpieniu wraz z rozdziałami o prawach obywateli i protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej.


Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (UKTF)

Grupa UKTF koordynuje prace nad wszystkimi kwestiami związanymi z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przyszłymi relacjami.


Publikacje i aktualności

Dostęp do dokumentów i materiałów prasowych związanych z pracami Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem. Zapisz się na newslettery.