Брексит накратко

Преглед на актуалното състояние и следващите стъпки.


Бъдещото партньорство

Научете повече за подготовката за амбициозно, далеч надхвърлящо рамките на търговията, партньорство между ЕС и Обединеното кралство, и за текущите мерки за готовност.


Споразумение за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство

Научете повече за резултатите от предишните преговори: споразумението за оттегляне с неговите глави относно правата на гражданите и протокола за Ирландия/Северна Ирландия.


Task Force for Relations with the United Kingdom (UKTF)

The UKTF coordinates work on all issues relating to the UK’s withdrawal from the European Union and the future relationship.