„Ponovno bomo morali vzpostaviti partnerstvo z Združenim kraljestvom, ki bo še naprej čudovita država, prijateljica, zaveznica in soseda.“

– Michel Barnier, Stockholm, 9. januarja 2020

Evropska unija in Združeno kraljestvo si prizadevata za vzpostavitev ambicioznega prihodnjega partnerstva, ki bo odražalo politično in geografsko bližino ter gospodarsko soodvisnost med EU in Združenim kraljestvom.

To prihodnje partnerstvo je določeno v politični izjavi, o kateri sta se dogovorili pogodbenici in ki predvideva določbe, ki so v neposrednem interesu državljanov, državljank in podjetij ter spadajo na področja, kot so promet, industrijske dobavne verige, kmetijski proizvodi, ribištvo, storitve, varstvo podatkov, zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev, mobilnost državljanov in državljank, boj proti kriminalu, pranju denarja in terorizmu ter zunanja in varnostna politika.

Krogi pogajanj

Naročite se na posodobljene informacije o krogih pogajanj, vključno s krajem, datumi, temami, o katerih se bo razpravljalo, in tiskovnim gradivom.

Vodnik po pogajanjih

Oglejte si vodnik po pogajanjih, tj. zbirko ključnih dokumentov, od politične izjave do pogajalskih smernic EU. Zbirka vključuje osnutek pravnega sporazuma EU za pogajanja ter mandat, o katerem so se dogovorili pogajalci EU in Združenega kraljestva.

Priprave na konec prehodnega obdobja

Konec prehodnega obdobja bo neizogibno ustvaril ovire za trgovino in čezmejne izmenjave. Oglejte si podrobneje, kako se Evropska unija pripravlja na konec prehodnega obdobja.