"We zullen een nieuw partnerschap moeten smeden met het Verenigd Koninkrijk, dat een prachtig land blijft, dat een vriend, bondgenoot en buurland is” .

- Michel Barnier, Stockholm, 9 januari 2020

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk streven beide naar een ambitieus toekomstig partnerschap dat de politieke en geografische nabijheid en de onderlinge economische afhankelijkheid weerspiegelt.

Dit toekomstige partnerschap is verankerd in de onderling overeengekomen politieke verklaring, waarin wordt gerefereerd aan regelingen die van direct belang zijn voor burgers en ondernemingen op gebieden als vervoer, industriële toeleveringsketens, landbouwproducten, visserij, diensten, gegevensbescherming, eerlijke concurrentie, mobiliteit van burgers, bestrijding van criminaliteit, witwassen van geld, terrorismebestrijding, en buitenlands en veiligheidsbeleid.

Onderhandelingsrondes

Volg de onderhandelingen: informatie over plaats, datum en onderwerp van de besprekingen, en persmateriaal

Onderhandelingsrichtsnoeren

Raadpleeg de Leidraad voor de onderhandelingen, een verzameling belangrijke documenten, van de politieke verklaring tot de onderhandelingsrichtsnoeren van de EU. Hierin vindt u ook het ontwerpakkoord van de EU en het onderhandelingsmandaat, zoals overeengekomen tussen de onderhandelaars van de EU en het VK.

Voorbereiding op het einde van de overgangsperiode

Het einde van de overgangsperiode brengt onvermijdelijk belemmeringen met zich mee voor de handel en andere uitwisselingen tussen beide partijen. Lees meer over de manier waarop de Europese Unie zich voorbereid op het einde van de overgangsperiode.