Morat ćemo ponovno izgraditi partnerstvo s Ujedinjenom Kraljevinom, velikom zemljom koja će nam i dalje biti prijatelj, saveznik i susjed.

– Michel Barnier, Stockholm, 9. siječnja 2020.

Odnosi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine promijenili su se otkad je Ujedinjena Kraljevina postala treća zemlja.

Međutim, obje strane nastoje uspostaviti ambiciozno buduće partnerstvo koje odražava političku i geografsku blizinu i gospodarsku međuovisnost EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Buduće partnerstvo uključivat će odredbe od izravnog interesa za građane i poduzeća u područjima kao što su promet, industrijski lanci opskrbe, poljoprivredni proizvodi, ribarstvo, usluge, zaštita podataka, odredbe o jednakim uvjetima, mobilnost građana, borba protiv kriminala, pranje novca i terorizam te vanjska i sigurnosna politika.

Politička izjava

U Političkoj izjavi koja je priložena Sporazumu o povlačenju utvrđuje se okvir za buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.

Njome se uspostavljaju parametri ambicioznog, širokog, dubokog i fleksibilnog partnerstva koje obuhvaća trgovinu, gospodarsku suradnju i sigurnost.

U središtu gospodarskog partnerstva nalazit će se sveobuhvatan i uravnotežen sporazum o slobodnoj trgovini, koji će obuhvaćati područja suradnje kao što su promet, energetika, klima, okoliš i ribarstvo. U Izjavi se navodi i da se budućim odnosima mora osigurati otvoreno i pošteno tržišno natjecanje, uključujući čvrste obveze kako bi se osigurali jednaki uvjeti.

Imajući u vidu europsku sigurnost i sigurnost građana, buduće partnerstvo za sigurnost obuhvaćalo bi izvršavanje zakonodavstva i kazneno pravosuđe, kao i vanjsku politiku, sigurnost i obranu te druga područja suradnje.

Političkom izjavom predviđa se i da bi partnerstvo trebalo biti ugrađeno u opći okvir upravljanja s odgovarajućim mehanizmima za provedbu i rješavanje sporova.

Vodič za pregovore

Europska komisija iznijela je prijedlog smjernica za pregovore koje obuhvaćaju sva područja od interesa za buduće partnerstvo, kako je utvrđeno u Političkoj izjavi.

Vijeće će morati donijeti smjernice za pregovore i ovlastiti Komisiju za otvaranje službenih pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom.

Saznajte više o pregovorima

Priprema za scenarij bez dogovora

Ako Ujedinjena Kraljevina napusti Europsku uniju nakon prijelaznog razdoblja bez ratificiranog sporazuma o uspostavi budućeg partnerstva, to će imati znatne negativne posljedice na odnose između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije.

Priprema za scenarij bez dogovora važna je ne samo za EU i nacionalna tijela, već i za poduzeća i pojedince.

Saznajte više o mjerama pripravnosti