Ще трябва да изградим ново партньорство с Обединеното кралство, което остава велика държава — наш приятел, съюзник и съсед.

Мишел Барние, Стокхолм, 9 януари 2020 г.

Европейският съюз и Обединеното кралство се стремят да установят амбициозно бъдещо партньорство, което отразява политическата и географската близост и икономическата взаимозависимост между тях.

Условията за това бъдещо партньорство са посочени в политическата декларация, по която двете страни са постигнали споразумение. В нея са предвидени разпоредби, които пряко засягат гражданите и предприятията, в области като транспорт, вериги на промишлени доставки, селскостопански продукти, рибарство, услуги, защита на данните, разпоредби относно еднаквите условия на конкуренция, мобилност на гражданите, борба с престъпността, изпирането на пари и тероризма, външна политика и политика на сигурност.

Кръгове на преговорите

Получавайте актуална информация за преговорните кръгове, включително за мястото и датите на провеждането им, темите, които ще бъдат обсъждани, както и материали за медиите.

Насоки във връзка с преговорите

Вижте насоките във връзка с преговорите — колекция от основни документи, съдържаща политическата декларация, указанията на ЕС за водене на преговорите и други важни публикации по темата. Колекцията включва проекта на правно споразумение на ЕС за преговорите и мандата, договорен съвместно от преговарящите от страна на ЕС и на Обединеното кралство.

Подготовка за края на преходния период

Краят на преходния период неизбежно ще доведе до пречки пред търговията и трансграничния обмен. Научете повече за подготовката на Европейския съюз за края на преходния период.