Pogajalske smernice za novo partnerstvo z Združenim kraljestvom

Tiskovna konferenca vodje projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom, Michela Barnierja

Komisija je 3. februarja 2020 sprejela celovit osnutek pogajalskih smernic za novo partnerstvo z Združenim kraljestvom.

Zajemajo vsa interesna področja, ki so navedena v politični izjavi, vključno s trgovinskim in gospodarskim sodelovanjem, sodelovanjem pri kazenskem pregonu in pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, zunanjo politiko, varnostjo in obrambo, sodelovanjem v programih Unije ter tematskimi področji sodelovanja.

Zdaj mora osnutek pogajalskih smernic sprejeti Svet za splošne zadeve. Tako bo Komisija uradno pooblaščena, da začne pogajanja kot pogajalka Unije.

PrenesiPDF - 319.1 KB
PrenesiPDF - 219.1 KB

Mandat

Pogajalci EU in Združenega kraljestva se morajo dogovoriti o mandatu za pogajanja, s katerim se bo določila struktura pogovorov, vključno z okvirnimi datumi in dnevnimi redi.

Pripravljalne razprave v okviru EU-27 o prihodnjem partnerstvu

Evropska komisija in predstavniki 27 držav članic EU so se januarja 2020 srečevali na pripravljalnih razpravah o prihodnjem partnerstvu. Pripravljalne razprave so se nanašale na vsa večja področja, navedena v politični izjavi. Evropska komisija objavlja te predstavitve v skladu s svojo politiko preglednosti.