Även om EU och Storbritannien före utgången av 2020 skulle ingå ett mycket ambitiöst partnerskap som omfattar alla delar som man enades om i den politiska förklaringen, kommer Storbritanniens utträde från EU:s regelverk, den inre marknaden och tullunionen vid övergångsperiodens slut att skapa hinder för handel och utbyte över gränserna.

Oavsett utfallet av förhandlingarna kommer utträdet att få omfattande och långtgående konsekvenser för myndigheterna, företagen och allmänheten från den 1 januari 2021. Förändringarna är ofrånkomliga och intressenterna måste se till att vara redo.

Kommissionen håller därför på att se över – och vid behov uppdatera – de över 100 branschspecifika tillkännagivandena om beredskap som publicerades under förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50.

Nedan hittar du de tillkännagivanden som redan har uppdaterats.

Uppdaterade tillkännagivanden

Ladda nerPDF - 225.8 KB
Ladda nerPDF - 250.3 KB
Ladda nerPDF - 167.4 KB
Ladda nerPDF - 147.2 KB
Ladda nerPDF - 169.7 KB
Ladda nerPDF - 350.9 KB
Ladda nerPDF - 524.8 KB
Ladda nerPDF - 264.3 KB
Ladda nerPDF - 261.5 KB
Ladda nerPDF - 328.8 KB
Ladda nerPDF - 258.6 KB
Ladda nerPDF - 150.5 KB
Ladda nerPDF - 142.7 KB
Ladda nerPDF - 227 KB
Ladda nerPDF - 258.2 KB
Ladda nerPDF - 411.3 KB
Ladda nerPDF - 267.1 KB
Ladda nerPDF - 569.8 KB
Ladda nerPDF - 253 KB
Ladda nerPDF - 161 KB
Ladda nerPDF - 390.5 KB
Ladda nerPDF - 509.9 KB

Ladda nerPDF - 258.2 KB
Ladda nerPDF - 640.4 KB
Ladda nerPDF - 278.1 KB
Ladda nerPDF - 304.4 KB
Ladda nerPDF - 527 KB
Ladda nerPDF - 384.8 KB
Ladda nerPDF - 251.5 KB
Ladda nerPDF - 185 KB
Ladda nerPDF - 317.8 KB
Ladda nerPDF - 354.3 KB
Ladda nerPDF - 298.4 KB
Ladda nerPDF - 409.2 KB
Ladda nerPDF - 157.9 KB
Ladda nerPDF - 306.4 KB
Ladda nerPDF - 307.1 KB
Ladda nerPDF - 189.6 KB
Ladda nerPDF - 176.8 KB
Ladda nerPDF - 244.1 KB
Ladda nerPDF - 476.2 KB
Ladda nerPDF - 479.5 KB
Ladda nerPDF - 416.3 KB

Senaste uppdatering: 19 juni 2020

Om EU och Storbritannien misslyckas med att nå en överenskommelse till den 31 december 2020 kommer förändringarna vid övergångsperiodens slut att bli ännu mer långtgående.