Net jei Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė iki 2020 m. pabaigos sudarys labai plataus užmojo partnerystę, apimančią visas sritis, dėl kurių susitarta Politinėje deklaracijoje, Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES acquis, vidaus rinkos ir muitų sąjungos, pereinamojo laikotarpio pabaigoje neišvengiamai kils kliūčių prekybai ir tarpvalstybiniams mainams, kurių šiuo metu nėra.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., nepriklausomai nuo derybų rezultatų, viešojo administravimo institucijos, įmonės ir piliečiai patirs įvairių plataus masto padarinių. Šie pokyčiai neišvengiami ir suinteresuotosios šalys turi jiems pasirengti.

Komisija, ketindama jiems padėti, šiuo metu peržiūri ir prireikus atnaujina daugiau kaip 100 konkrečių sektorių pranešimų apie suinteresuotųjų šalių pasirengimą, kuriuos ji buvo paskelbusi tuo metu, kai vyko derybos su Jungtine Karalyste dėl 50 straipsnio.

Šiuos pranešimus, kurie jau buvo atnaujinti kaip „pranešimai apie pasirengimą“, galima rasti žemiau.

Pranešimai apie pasirengimą

ParsisiųsdintiPDF - 312.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 257 KB
ParsisiųsdintiPDF - 254 KB
ParsisiųsdintiPDF - 355.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 147.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 169.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 425.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 325.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 524.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 433.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 261.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 169.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 351.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 249.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 350.8 KB

ParsisiųsdintiPDF - 303.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 553.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 152.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 463.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 150.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 142.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 232.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 218 KB
ParsisiųsdintiPDF - 446.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 387.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 227 KB
ParsisiųsdintiPDF - 307.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 258.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 416.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 152.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 394.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 358.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 545.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 733.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 412.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 161 KB
ParsisiųsdintiPDF - 313.7 KB
ParsisiųsdintiPDF - 390.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 624.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 478.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 444 KB

ParsisiųsdintiPDF - 354.4 KB

ParsisiųsdintiPDF - 328.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 258.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 161.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 643.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 633.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 451.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 304.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 660.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 385 KB
ParsisiųsdintiPDF - 339.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 185 KB
ParsisiųsdintiPDF - 317.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 176.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 316.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 354.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 298.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 461.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 409.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 435.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 147.4 KB
ParsisiųsdintiPDF - 157.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 403.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 166.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 523.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 189.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 350.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 176.8 KB
ParsisiųsdintiPDF - 244.1 KB
ParsisiųsdintiPDF - 476.2 KB
ParsisiųsdintiPDF - 479.5 KB
ParsisiųsdintiPDF - 416.3 KB
ParsisiųsdintiPDF - 314.9 KB

Atnaujinta 2020 m. liepos 24 d.

Jei Europos Sąjungai ir Jungtinei Karalystei nepavyks pasiekti susitarimo iki 2020 m. gruodžio 31 d., pereinamojo laikotarpio pabaigoje įvyks dar platesnio masto pokyčių.