I když Evropská unie a Spojené království uzavřou do konce roku 2020 vysoce ambiciózní partnerství zahrnující všechny oblasti dohodnuté v politickém prohlášení, vystoupení Spojeného království z acquis EU, vnitřního trhu a celní unie na konci přechodného období nevyhnutelně vytvoří překážky obchodu a přeshraniční výměně, které dnes neexistují.

Od 1. ledna 2021 to bude mít dalekosáhlé důsledky pro veřejné orgány, podniky i občany, a to bez ohledu na výsledek jednání. Tyto změny jsou nevyhnutelné a zúčastněné strany na ně musí být připraveny.

Proto Komise přezkoumává a v případě potřeby aktualizuje více než 100 oznámení zúčastněným stranám o připravenosti jednotlivých odvětví na brexit, která byla zveřejňována během jednání se Spojeným královstvím na základě článku 50.

Ta oznámení, která již byla aktualizována jako „oznámení o připravenosti“, najdete níže.

Oznámení o připravenosti

StáhnoutPDF - 315.5 KB
StáhnoutPDF - 413 KB
StáhnoutPDF - 338 KB
StáhnoutPDF - 355.9 KB
StáhnoutPDF - 147.2 KB
StáhnoutPDF - 169.7 KB
StáhnoutPDF - 363.3 KB
StáhnoutPDF - 325.4 KB
StáhnoutPDF - 524.8 KB
StáhnoutPDF - 368.6 KB
StáhnoutPDF - 261.5 KB
StáhnoutPDF - 169.1 KB
StáhnoutPDF - 510 KB
StáhnoutPDF - 249.6 KB
StáhnoutPDF - 433.4 KB

StáhnoutPDF - 303.4 KB
StáhnoutPDF - 553.4 KB
StáhnoutPDF - 152.4 KB
StáhnoutPDF - 463.8 KB
StáhnoutPDF - 150.5 KB
StáhnoutPDF - 142.7 KB
StáhnoutPDF - 232.6 KB
StáhnoutPDF - 218 KB
StáhnoutPDF - 446.1 KB
StáhnoutPDF - 387.4 KB
StáhnoutPDF - 227 KB
StáhnoutPDF - 307.4 KB
StáhnoutPDF - 258.2 KB
StáhnoutPDF - 420 KB
StáhnoutPDF - 152.3 KB
StáhnoutPDF - 394.9 KB
StáhnoutPDF - 366.8 KB
StáhnoutPDF - 545.6 KB
StáhnoutPDF - 723.1 KB
StáhnoutPDF - 350.1 KB
StáhnoutPDF - 161 KB
StáhnoutPDF - 313.7 KB
StáhnoutPDF - 390.5 KB
StáhnoutPDF - 624 KB
StáhnoutPDF - 478.8 KB
StáhnoutPDF - 444 KB

StáhnoutPDF - 354.4 KB

StáhnoutPDF - 328.5 KB
StáhnoutPDF - 258.2 KB
StáhnoutPDF - 161.2 KB
StáhnoutPDF - 610.3 KB
StáhnoutPDF - 633.5 KB
StáhnoutPDF - 451.9 KB
StáhnoutPDF - 479.9 KB
StáhnoutPDF - 660.5 KB
StáhnoutPDF - 385 KB
StáhnoutPDF - 345.7 KB
StáhnoutPDF - 185 KB
StáhnoutPDF - 317.8 KB
StáhnoutPDF - 176.6 KB
StáhnoutPDF - 316.1 KB
StáhnoutPDF - 354.3 KB
StáhnoutPDF - 298.4 KB
StáhnoutPDF - 461.8 KB
StáhnoutPDF - 409.2 KB
StáhnoutPDF - 435.8 KB
StáhnoutPDF - 147.4 KB
StáhnoutPDF - 157.9 KB
StáhnoutPDF - 479.9 KB
StáhnoutPDF - 166.8 KB
StáhnoutPDF - 483 KB
StáhnoutPDF - 189.6 KB
StáhnoutPDF - 350.9 KB
StáhnoutPDF - 176.8 KB
StáhnoutPDF - 244.1 KB
StáhnoutPDF - 476.2 KB
StáhnoutPDF - 479.5 KB
StáhnoutPDF - 416.3 KB
StáhnoutPDF - 314.9 KB

Poslední aktualizace: 24. července 2020

Pokud Evropská unie a Spojené království do 31. prosince 2020 dohody nedosáhnou, změny na konci přechodného období budou ještě dalekosáhlejší.