„Sporazum o izstopu vzpostavlja pravno varnost tam, kjer jo je brexit zamajal.

Ohranja interese Unije.“

– Michel Barnier, 17. oktober 2019

Sporazum o izstopu, ki sta ga sklenila Evropska unija in Združeno kraljestvo, določa pogoje za urejen izstop Združenega kraljestva iz EU v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji.

Sporazum o izstopu je začel veljati 1. februarja 2020, sklenjen pa je bil 17. oktobra 2019 skupaj s politično izjavo o okviru prihodnjega partnerstva med EU in Združenim kraljestvom.

Sporazum sestavljata dva glavna dokumenta:

PrenesiPDF - 1.6 MB

Kaj zajema sporazum o izstopu

 • Skupne določbe: standardne klavzule za pravilno razumevanje in delovanje sporazuma o izstopu.

 • Pravice državljanov in državljank: zaščita življenjskih odločitev več kot treh milijonov državljanov in državljank EU v Združenem kraljestvu in več kot milijona državljanov in državljank Združenega kraljestva v državah članicah EU, zaščita njihove pravice do prebivanja in zagotavljanje, da lahko še naprej prispevajo k svojim skupnostim.

 • Vprašanja ločitve: zagotovitev nemotene opustitve sedanje ureditve in omogočanje urejenega izstopa, med drugim: 
  • omogočanje, da blago, ki se da na trg pred koncem prehodnega obdobja, nadaljuje pot v namembni kraj,
  • zaščita obstoječih pravic intelektualne lastnine, vključno z geografskimi označbami,
  • zaključitev tekočega policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ter drugih upravnih in sodnih postopkov,
  • obravnavanje uporabe podatkov in informacij, izmenjanih pred koncem prehodnega obdobja,
  • obravnavanje vprašanj v zvezi z Euratomom.

 • Prehodno obdobje: med njim EU obravnava Združeno kraljestvo kot državo članico, razen kar zadeva sodelovanje v institucijah in strukturah upravljanja EU. EU in Združeno kraljestvo bosta te mesece izkoristila za pogajanja o ambicioznem in pravičnem partnerstvu za prihodnost.

 • Finančna poravnava: zagotavlja, da Združeno kraljestvo in EU spoštujeta vse finančne obveznosti, prevzete v času članstva Združenega kraljestva v Uniji.

 • Splošna struktura upravljanja sporazuma o izstopu: zagotavlja učinkovito upravljanje, izvajanje in izvrševanje sporazuma, vključno z ustreznimi mehanizmi za reševanje sporov.

 • Irska: pravno delujoča rešitev, s katero se je mogoče izogniti trdi meji na irskem otoku, zaščititi gospodarstvo na celotnem otoku, spoštovati Velikonočni sporazum (Sporazum iz Belfasta) v vseh njegovih razsežnostih in zavarovati celovitost enotnega trga EU.

 • Ciper: protokol o suverenih conah na Cipru, ki ščiti interese ciprskih državljanov in državljank, ki prebivajo in delajo v suverenih conah, po izstopu Združenega kraljestva iz EU.

 • Gibraltar: protokol o Gibraltarju, ki spodbuja tesno sodelovanje med Španijo in Združenim kraljestvom v zvezi z Gibraltarjem na področju izvajanja pravic državljanov in državljank v okviru sporazuma o izstopu. Protokol se nanaša tudi na upravno sodelovanje med ustreznimi organi na številnih področjih politike.

Izvajanje sporazuma o izstopu zahteva ukrepe tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic.

Časovnica pogajanj o sporazumu o izstopu na podlagi člena 50

23. junija 2016 se je večina volivcev v Združenem kraljestvu, ki so glasovali na referendumu o članstvu Združenega kraljestva v Evropski uniji, odločila za izstop iz Evropske unije (52 % za izstop in 48 % proti njemu).

 • 29. marec 2017

  Združeno kraljestvo je začelo formalni postopek pogajanj o izstopu z uradnim obvestilom Evropskemu svetu, da namerava izstopiti iz EU.

  S tem se je sprožil člen 50 Pogodbe o Evropski uniji, ki določa postopek za izstop države članice iz Unije in pomeni začetek dveletnega obdobja do izstopa.

  Evropska komisija je bila pooblaščena za pogajanja o sporazumu o izstopu z Združenim kraljestvom v imenu držav članic EU-27. Za svojega glavnega pogajalca je imenovala Michela Barniera. Oktobra 2016 je bila ustanovljena projektna skupina pod njegovim vodstvom za pripravo in izvedbo pogajanj z Združenim kraljestvom na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji.

 • 29. april 2017

  Evropski svet (v sestavi na podlagi člena 50, tj. brez Združenega kraljestva) je sprejel pogajalske smernice, v katerih je določil stališča in načela EU.

 • 19. junij 2017

  Začela so se formalna pogajanja na podlagi „mandata za pogajanja na podlagi člena 50 PEU“, o katerem so se dogovorili pogajalci EU in Združenega kraljestva ter ki določa strukturo pogajanj, datume in prednostne naloge za prihodnje pogajalske kroge.

 • 15. december 2017

  Evropski svet (člen 50) je potrdil, da je bil dosežen zadosten napredek za prehod v drugo fazo pogajanj.

 • 19. marec 2018

  Pogajalci EU in Združenega kraljestva so dosegli dogovor o osnutku sporazuma o izstopu, tako da je lahko Evropski svet (člen 50) 23. marca 2018 sprejel smernice o okviru za prihodnje odnose EU z Združenim kraljestvom.

 • 14. november 2018

  Komisija in vlada Združenega kraljestva sta se na ravni pogajalcev dogovorili o osnutku sporazuma o izstopu. 22. novembra 2018 sta se dogovorili o politični izjavi, ki določa okvir za prihodnje odnose EU z Združenim kraljestvom. 25. novembra 2018 je Evropski svet (člen 50) uradno potrdil obe besedili.

 • 13. december 2018

  Na zahtevo Združenega kraljestva je Evropski svet (člen 50) zagotovil dodatno pojasnilo o „varovalni“ rešitvi, ki je določena v Protokolu o Irski in Severni Irski k sporazumu o izstopu ter ki je bila predvidena kot jamstvo za preprečitev trde meje na irskem otoku.

  Kljub tem zagotovilom in dodatnim pravnim jamstvom, ki jih je zagotovila EU, je spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva trikrat zavrnil dogovorjeni kompromisni sveženj (15. januarja, 12. marca in 29. marca 2019).

  Na zahtevo Združenega kraljestva je Evropski svet (člen 50) dvakrat odobril podaljšanje obdobja iz člena 50(3) PEU (naprej 21. marca 2019 do 22. maja 2019, če bi spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva odobril sporazum o izstopu do 29. marca 2019, nato pa 10. aprila 2019 do 31. oktobra 2019).

 • 24. julij 2019

  Po zastoju v parlamentu Združenega kraljestva je predsednica vlade Theresa May odstopila, položaj pa je prevzel novi vodja konservativne stranke Boris Johnson.

 • 17. oktober 2019

  EU in Združeno kraljestvo sta dosegla dogovor o sporazumu o izstopu s spremenjenim Protokolom o Irski in Severni Irski (z odpravo varovalne rešitve) in spremenjeno politično izjavo. Istega dne je Evropski svet (člen 50) potrdil ta besedila.

 • 19. oktober 2019

  Na zahtevo Združenega kraljestva je Evropski svet (člen 50) odobril tretje podaljšanje obdobja iz člena 50(3) PEU do 31. januarja, da bi omogočil dovolj časa za ratifikacijo sporazuma o izstopu.

 • 9. januar 2020

  Spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva je s 330 glasovi za in 231 glasovi proti sprejel zakon o sporazumu o izstopu.

 • 24. januar 2020

  Predstavniki Združenega kraljestva in EU so podpisali sporazum o izstopu.

 • 29. januar 2020

  Evropski parlament je odobril sporazum o izstopu.

 • 31. januar 2020

  Svet Evropske unije je sklenil sporazum o izstopu.

 • 1. februar 2020

  Združeno kraljestvo je postalo tretja država.