„A kilépésről rendelkező megállapodás jogbiztonságot nyújt egy olyan időszakban, amelyben a brexit bizonytalanságot teremtett.

Megvédi az Unió érdekeit.”

– Michel Barnier, 2019. október 17.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodás az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban meghatározza az Egyesült Királyság Unióból való rendezett kilépésének feltételeit.

A kilépésről rendelkező megállapodásról, valamint az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról szóló politikai nyilatkozatról 2019. október 17-én született megegyezés. A kilépésről rendelkező megállapodás ezt követően, 2020. február 1-jén lépett hatályba.

A megállapodás két fő dokumentumból áll:

LetöltésPDF - 1.6 MB

A kilépésről rendelkező megállapodás által szabályozott kérdések

 • Közös rendelkezések: a kilépésről rendelkező megállapodás megfelelő értelmezésére és végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések meghatározása.

 • A polgárok jogai: az Egyesült Királyságban élő több mint 3 millió uniós polgár és az uniós tagországokban élő több mint 1 millió egyesült királysági állampolgár életdöntéseinek védelme, megőrizve a tartózkodási jogukat, és gondoskodva arról, hogy továbbra is a közösségeik javát szolgálhassák.

 • A kilépéssel kapcsolatos kérdések: a jelenlegi struktúrák zökkenőmentes lezárása és az Unióból való rendezett kilépés lehetőségének megteremtése, többek között: 
  • az átmeneti időszak vége előtt forgalomba hozott áruk rendeltetési helyükre történő eljutásának lehetővé tétele,
  • a meglévő szellemitulajdon-jogok – ezen belül a földrajzi árujelzők – védelme,
  • a büntetőügyekben folytatott és egyéb bírósági és közigazgatási eljárásokat érintő, folyamatban lévő rendőrségi és igazságügyi együttműködés lezárása,
  • az átmeneti időszak végét megelőzően megosztott adatok és információk felhasználásának kezelése,
  • az Euratommal kapcsolatos kérdések rendezése.

 • Átmeneti időszak: ennek során az EU úgy kezeli az Egyesült Királyságot, mintha az tagállam lenne, leszámítva az uniós intézményekben és irányítási struktúrákban való részvételt. Az EU és az Egyesült Királyság ezeket a hónapokat arra fogja felhasználni, hogy nagyratörő és méltányos jövőbeli partnerségről tárgyaljon.

 • A pénzügyi elszámolás: biztosítja, hogy az Egyesült Királyság és az EU egyaránt teljesítse az Egyesült Királyság uniós tagságának ideje alatt tett kötelezettségvállalásait.

 • A kilépésről rendelkező megállapodás átfogó irányítási struktúrája: a megállapodás hatékony irányításának, végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása, többek között megfelelő vitarendezési mechanizmus révén.

 • Írország: olyan, jogilag működőképes megoldás, amelynek révén elkerülhető az ellenőrzött határ az Ír-szigeten, amely megvédi az Ír-sziget gazdasági egységét és a nagypénteki (belfasti) megállapodást annak minden vonatkozásában és biztosítékával, valamint biztosítja az EU egységes piacának integritását.

 • Ciprus: a Cipruson található felségterületekre vonatkozó jegyzőkönyv, amely a felségterületeken élő és dolgozó ciprusiak érdekeit védi az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követően.

 • Gibraltár: a Gibraltárról szóló jegyzőkönyv, amely Gibraltárral kapcsolatban szoros együttműködést biztosít Spanyolország és az Egyesült Királyság között a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogaira vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásában, és ezenfelül az illetékes hatóságok között számos szakpolitikai területen fennálló közigazgatási együttműködéssel is foglalkozik.

A kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásához uniós és tagállami szintű intézkedésekre egyaránt szükség van.

A kilépésről rendelkező megállapodásra vonatkozó, 50. cikk szerinti tárgyalások időrendi áttekintése

2016. június 23-án az Egyesült Királyságban az európai uniós tagságról tartott népszavazáson a brit szavazók többsége – 52% – az Európai Unióból való kilépésre szavazott, a fennmaradó 48% pedig a bennmaradás mellett voksolt.

 • 2017. március 29.

  Az Egyesült Királyság azzal kezdte meg a kilépésről szóló hivatalos tárgyalási folyamatot, hogy hivatalosan értesítette az Európai Tanácsot az EU-ból történő kilépésére irányuló szándékáról.

  Ezzel elindította az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének alkalmazását, amely meghatározza, hogy milyen eljárás révén léphet ki egy tagállam az Unióból, és megkezdődött a kilépésig hátralévő kétéves időszak.

  Az Európai Bizottság megbízást kapott arra, hogy az EU27-tagállamok nevében tárgyalásokat folytasson az Egyesült Királysággal a kilépésről rendelkező megállapodásról. A Bizottság Michel Barnier-t nevezte ki a Bizottságot képviselő uniós tárgyalóküldöttség vezetőjének. 2016 októberében Michel Barnier vezetésével munkacsoportot hoztak létre, amelynek az volt a feladata, hogy előkészítse és lefolytassa az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke alapján folytatandó tárgyalásokat.

 • 2017. április 29.

  Az Európai Tanács (az úgynevezett „50. cikk szerinti” formációban, amelyben az Egyesült Királyság nem vett részt) tárgyalási irányelveket fogadott el, amelyek körvonalazták az EU álláspontjait és elveit.

 • 2017. június 19.

  Az EU és az Egyesült Királyság tárgyalói megállapodtak az EUSZ 50. cikke szerint folytatandó tárgyalásokra vonatkozó megbízásról, amelynek alapján elindultak a hivatalos tárgyalások. A megbízás meghatározta a jövőbeli tárgyalási fordulók felépítését, időpontjait és prioritásait.

 • 2017. december 15.

  Az Európai Tanács (50. cikk) megerősítette, hogy a tárgyalások első szakasza „megfelelő eredményekkel” járt, és megkezdődhet a második szakasz.

 • 2018. március 19.

  Az EU és az Egyesült Királyság tárgyalói megállapodásra jutottak a kilépésről rendelkező megállapodás tervezetéről, ami lehetővé tette, hogy az Európai Tanács (50. cikk) 2018. március 23-án iránymutatásokat fogadjon el az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretéről.

 • 2018. november 14.

  A Bizottság és az Egyesült Királyság kormánya tárgyalói szinten megállapodott a kilépésről rendelkező megállapodás tervezetéről. 2018. november 22-én megállapodásra jutottak az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretét meghatározó politikai nyilatkozatról. 2018. november 25-én az Európai Tanács (50. cikk) hivatalosan is jóváhagyta mindkét dokumentumot.

 • 2018. december 13.

  Az Egyesült Királyság kérésére az Európai Tanács (50. cikk) tovább  pontosította a kilépésről rendelkező megállapodás Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvében előírt tartalékmegoldást, amely azt volt hivatott biztosítani, hogy az Ír-szigeten ne legyen ellenőrzött határ.

  E biztosíték és az EU által nyújtott további jogi garanciák ellenére a brit alsóház három alkalommal (2019. január 15-én, március 12-én és március 29-én) is elutasította az elfogadott kompromisszumos csomagot.

  Az Egyesült Királyság kérésére az Európai Tanács (50. cikk) kétszer is meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidőt: először 2019. március 21-én 2019. május 22-ig, amennyiben a brit alsóház 2019. március 29-ig jóváhagyja a kilépésről rendelkező megállapodást, majd 2019. április 10-én 2019. október 31-ig.

 • 2019. július 24.

  Az Egyesült Királyság Parlamentjében kialakult patthelyzetet követően Theresa May miniszterelnök lemondott, és helyét a Konzervatív Párt új vezetője, Boris Johnson vette át.

 • 2019. október 17.

  Az EU és az Egyesült Királyság megállapodásra jutott a kilépésről rendelkező megállapodásról, az Írországról és Észak-Írországról szóló módosított jegyzőkönyvről (amelyből törölték a tartalékmegoldást), valamint a módosított politikai nyilatkozatról. Az Európai Tanács (50. cikk) még ugyanezen a napon  jóváhagyta ezeket a szövegeket.

 • 2019. október 19.

  Az Egyesült Királyság kérésére az Európai Tanács (50. cikk) harmadszor is meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidőt, ezúttal 2020. január 31-ig, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítésére.

 • 2020. január 9.

  A brit alsóház ülésén 330 képviselő a kilépésről rendelkező megállapodásról szóló törvényjavaslat mellett, 231 pedig ellene szavazott.

 • 2020. január 24.

  Az Egyesült Királyság és az EU képviselői aláírták a kilépésről rendelkező megállapodást.

 • 2020. január 29.

  Az Európai Parlament jóváhagyta a kilépésről rendelkező megállapodást.

 • 2020. január 31.

  Az Európai Unió Tanácsa megkötötte a kilépésről rendelkező megállapodást.

 • 2020. február 1.

  Az Egyesült Királyság harmadik országgá vált.