„Dogovorjena rešitev omogoča, da Severna Irska ostane na carinskem območju Združenega kraljestva in je obenem deležna koristi enotnega trga.

Gre za izvedljiv sistem, ki je zastavljen dolgoročno.“

– Michel Barnier, 27. januarja 2020, Belfast

Združeno kraljestvo in EU sta že v zgodnji fazi pogajanj pred izstopom Združenega kraljestva iz EU prepoznala edinstveni položaj Irske in Severne Irske. Strinjala sta se, da je za uskladitev različnih interesov potrebna posebna rešitev.

Takšno rešitev sta izoblikovala v protokolu o Irski in Severni Irski, ki:

  • preprečuje trdo mejo med Irsko in Severno Irsko ter varuje celotno otoško gospodarstvo in Velikonočni sporazum (Sporazum iz Belfasta) v vseh njegovih razsežnostih,
  • ohranja celovitost enotnega trga EU, skupaj z vsemi jamstvi, ki jih ponuja v smislu varstva potrošnikov, javnega zdravja in zdravja živali ter boja proti goljufijam in trgovini z ljudmi,
  • ohranja Severno Irsko na carinskem območju Združenega kraljestva, da bo lahko imela koristi od morebitnih prihodnjih sporazumov o prosti trgovini, ki jih bo Združeno kraljestvo sklenilo s tretjimi državami.

Glavni elementi predloga

  • Uskladitev s pravili EU: Severna Irska bo ostala usklajena z omejenim sklopom pravil EU, zlasti v zvezi z blagom, pri čemer se bo carinski zakonik Unije uporabljal za vse blago, ki vstopa v Severno Irsko. S tem se bo mogoče izogniti carinskim pregledom in kontrolam na irskem otoku.
  • Za blago, ki vstopa v Severno Irsko iz drugih delov Združenega kraljestva, se bodo izvajali potrebni pregledi in kontrole, med drugim na mejnih kontrolnih točkah, ki zagotavljajo izvajanje potrebnih sanitarnih in fitosanitarnih kontrol.
  • Za blago, ki vstopa v Severno Irsko, se bodo uporabljale carinske dajatve EU, razen za blago, za katero ni tveganja, da bi vstopilo na enotni trg EU. Carinskih dajatev pa ne bo treba plačati, če bo za blago, ki vstopa v Severno Irsko iz drugih delov Združenega kraljestva, mogoče dokazati, da ni tveganja, da bo vstopilo na enotni trg EU.

Protokol o Irski in Severni Irski se bo začel uporabljati ob koncu prehodnega obdobja. Zasnovan je bila kot stabilna in trajna rešitev, za katero se lahko pričakuje, da se bo uporabljala vzporedno s katerim koli sporazumom o prihodnjem partnerstvu.

Kaj je mehanizem soglasja?

EU in Združeno kraljestvo sta se dogovorila o vzpostavitvi novega mehanizma za „soglasje“, ki bo skupščini Severne Irske omogočil, da na podlagi intenzivnih razprav med Irsko in Združenim kraljestvom odločilno vpliva na dolgoročno uporabo ustrezne zakonodaje EU na Severnem Irskem. Komisija je glede te točke stalno v tesnem stiku z irsko vlado.

Ta mehanizem soglasja zadeva vsebinska vprašanja, povezana z regulativnim usklajevanjem na področju blaga in carine, enotnega trga z električno energijo, DDV in državnih pomoči.

V praksi to pomeni, da lahko skupščina štiri leta po koncu prehodnega obdobja z navadno večino odobri nadaljnjo uporabo ustrezne zakonodaje Unije ali glasuje o prekinitvi njene uporabe, pri čemer mora Združeno kraljestvo o tem obvestiti EU. V tem primeru se bo Protokol prenehal uporabljati dve leti pozneje.

Vsaka štiri leta po tem lahko skupščina glasuje o nadaljnji uporabi zadevne zakonodaje Unije. Če se z glasovanjem v skupščini podpre nadaljnja uporaba ustrezne zakonodaje Unije na ravni obeh skupnosti, se lahko o tem spet glasuje šele čez osem let. 

Več informacij