„Az általunk elfogadott [megoldás] lehetővé teszi, hogy Észak-Írország az Egyesült Királyság vámterületén maradjon, ugyanakkor az egységes piac előnyeit is élvezze.

[Ez] egy tartósan működőképes rendszer.”

– Michel Barnier, 2020. január 27., Belfast

Mind az Egyesült Királyság, mind az EU már az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését megelőző tárgyalások igen korai szakaszában elismerte Írország és Észak-Írország egyedi helyzetét, és egyetértett abban, hogy a szóban forgó különböző érdekek összeegyeztetése érdekében egyedi megoldásra van szükség.

Ez a megoldás az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv formájában született meg, amely:

  • hozzájárul ahhoz, hogy ne jöjjön létre ellenőrzött határ az Ír-szigeten, valamint megvédi az Ír-sziget gazdasági egységét és a nagypénteki (belfasti) megállapodást annak minden vonatkozásában,
  • biztosítja az EU egységes piacának integritását, valamint a fogyasztóvédelem, a közegészségügy és az állategészségügy, illetve a csalás és az emberkereskedelem elleni küzdelem terén általa nyújtott garanciákat,
  • Észak-Írországot az Egyesült Királyság vámterületén tartja annak érdekében, hogy élvezhesse az Egyesült Királyság által harmadik országokkal esetlegesen kötendő jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodások előnyeit.

A jegyzőkönyv fő elemei

  • Igazodás az uniós szabályokhoz: Észak-Írország továbbra is igazodik néhány uniós szabályhoz, köztük az árukra vonatkozókhoz, és az Uniós Vámkódex az Észak-Írországba érkező valamennyi árura alkalmazandó. Ezzel elkerülhetők a vámellenőrzések és vizsgálatok az Ír-szigeten.
  • Az Egyesült Királyság többi részéből Észak-Írországba érkező áruk esetében a szükséges állat- és növényegészségügyi („SPS”) vizsgálatokat és ellenőrzéseket többek között például az állategészségügyi határállomásokon végzik majd el.
  • Az Észak-Írországba érkező árukra vonatkozóan csak akkor kell uniós vámot fizetni, ha fennáll annak a kockázata, hogy ezek az áruk bekerülnek az EU egységes piacára. Nem kell azonban vámot fizetni, ha bizonyíthatóan nem áll fenn annak kockázata, hogy az Egyesült Királyság többi részéből Észak-Írországba érkező áruk bekerülnek az EU egységes piacára.

Az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv az átmeneti időszak lejártával válik alkalmazandóvá. A jegyzőkönyvet a felek stabil és tartós megoldásnak szánták, és azzal lehet számolni, hogy a jegyzőkönyv a jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó bármely megállapodással együttesen lesz alkalmazandó.

Mi az az „egyetértési” mechanizmus?

Az Írország és az Egyesült Királyság közötti intenzív megbeszélések alapján az EU és az Egyesült Királyság megállapodott abban, hogy egy új, „egyetértési” mechanizmust hoznak létre, amely meghatározó szerepet biztosít majd az Észak-írországi Nemzetgyűlés számára a vonatkozó uniós jogszabályok észak-írországi hosszú távú alkalmazása tekintetében. A Bizottság e kérdésben szoros és folyamatos kapcsolatban áll az ír kormánnyal.

Az egyetértési mechanizmus az árukra és vámokra, az egységes villamosenergia-piacra, a héára és az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás összehangolásának lényegi kérdéseivel foglalkozik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy négy évvel az átmeneti időszak végét követően a Nemzetgyűlés egyszerű többséggel egyetértését fejezheti ki a vonatkozó uniós jog alkalmazásának folytatásával kapcsolatban, vagy az alkalmazás megszüntetéséről dönthet, amely esetben az Egyesült Királyság értesíti az EU-t. Ebben az esetben a jegyzőkönyv két évvel később hatályát veszti.

Ezt követően a Nemzetgyűlés négyévente szavazhat a vonatkozó uniós jog alkalmazásának folytatásáról. Amennyiben a Nemzetgyűlés a szavazás során közösségközi támogatást kap a vonatkozó uniós jog alkalmazásának folytatásához, a következő szavazásra ezt követően csak nyolc év múlva kerülhet sor. 

További információk