Izvajanje sporazuma o izstopu zahteva ukrepe tako na ravni EU kot tudi na ravni držav članic.

Projektna skupina za odnose z Združenim kraljestvom je pripravila seznam vseh izvedbenih ukrepov in v zvezi z njimi že sodeluje z ustreznimi službami Komisije in držav članic.

Nekatera področja bodo v prehodnem obdobju še posebej delovno intenzivna, in sicer:

  • ustanovitev skupnega odbora, ki bo nadzoroval izvajanje sporazuma o izstopu. Skupni odbor bodo sestavljali in mu sopredsedovali predstavniki EU in Združenega kraljestva;

  • vzpostavitev mehanizmov za reševanje sporov ali arbitražnih senatov, kot je predvideno v sporazumu o izstopu;

  • izvajanje Protokola o Irski in Severni Irski, ki zahteva popolnoma nove ureditve na več področjih pred koncem prehodnega obdobja. To na primer vključuje praktično ureditev za nadzor EU nad carinskimi organi Združenega kraljestva na območju Severne Irske in uveljavitev tarifnih oprostitev za nekatero blago, uvoženo na Severno Irsko;

Na preostalih področjih bo večina dela v zvezi z izvajanjem opravljena po koncu prehodnega obdobja.