Solidaritet behövs

I sitt tal om tillståndet i unionen den 14 september 2016 presenterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker planerna på en europeisk solidaritetskår.

”Det finns många socialt medvetna ungdomar i EU som vill lämna ett meningsfullt bidrag till samhället och visa solidaritet. Vi kan ge dem möjlighet att göra det ... Solidaritet är det kitt som håller samman vårt EU”, sa han i sitt tal.

Syftet med den europeiska solidaritetskåren är att ge 18–30-åringar möjlighet att på olika sätt hjälpa dem i EU som har det svårt. Verksamheten gynnar inte bara kårens deltagare, utan också nationella och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och företag som måste hantera olika utmaningar och kriser.

Mål

  • Omsätta EU:s princip om solidaritet i handling.
  • Hjälpa till med samhällsutmaningar, miljöproblem och naturkatastrofer.
  • Ge unga möjlighet att hjälpa till där det bäst behövs.

Möjligheter för unga

  • Få livs- och arbetslivserfarenhet.
  • Lära sig nya språk och färdigheter.
  • Hjälpa andra, bland annat samhällets mest utsatta.

Unga människor får möjlighet att skaffa sig erfarenhet av svåra situationer – det kan gälla allt från att bygga upp samhällen efter naturkatastrofer till att motverka socialt utanförskap eller ta emot flyktingar och migranter och hjälpa dem in i samhället.

Möjligheter för solidaritetsorganisationer

Myndigheter, icke-statliga organisationer, företag och andra aktörer som arbetar med solidaritet kan rekrytera unga som volontärer eller som anställda, praktikanter eller lärlingar förutsatt att de uppfyller kriterierna för värdorganisationer och ansluter sig Europeiska solidaritetskårens stadga.

Vad gör kommissionen?

Kommissionen har inrättat en solidaritetskår som erbjuder två typer av placeringar för unga mellan 18 och 30 år. De kan under 2–12 månader delta som

  • volontärer – på heltid och utan betalning
  • anställda, praktikanter eller lärlingar – med lön eller annan ersättning.

Man kan anmäla sig till kåren redan när man är 17, men man måste ha fyllt 18 för att få börja delta i ett projekt.

 

Dokument

Ladda nerPDF - 344.3 KB