Potreba po solidarnosti

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju v Uniji 14. septembra 2016 napovedal ustanovitev evropske solidarnostne enote.

„Številni mladi v Evropi so družbeno angažirani, pripravljeni so veliko prispevati družbi in pokazati solidarnost. Ustvarimo lahko priložnosti, ki jim bodo to omogočile ... Solidarnost je lepilo, ki povezuje našo Unijo,“ je dejal.

Namen evropske solidarnostne enote je dati mladim v starosti 18 do 30 let možnost, da sodelujejo v raznih dejavnostih pomoči ljudem, ki so se v EU znašli v težavnih razmerah. Pridobili bodo tako udeleženci evropske solidarnostne enote kot nacionalni in lokalni organi, nevladne organizacije in podjetja, ki si prizadevajo reševati težavne in krizne razmere.

Cilji

  • Udejaniti v praksi vrednote solidarnosti EU
  • Pomagati reševati težavne družbene razmere ter posledice okoljskih in naravnih nesreč
  • Pomagati, kjer je pomoč najbolj potrebna

Možnosti za mlade

  • Pridobili bodo življenjske in delovne izkušnje
  • Usvojili bodo novo znanje in jezike
  • Pomagali in v oporo bodo drugim, tudi pripadnikom najranljivejših družbenih skupin

Mladi bodo pridobili izkušnje z ukrepanjem v težavnih razmerah – od obnove skupnosti, ki jo je prizadela naravna nesreča, do reševanja vprašanj, kot so družbena izključenost ter sprejem in vključevanje beguncev in migrantov.

Možnosti za solidarnostne organizacije

Organizacije, ki vodijo dejavnosti, povezane s solidarnostjo – lokalni organ, nevladna organizacija, podjetje, bodo lahko poiskale in najele mlade za prostovoljsko delo ali za zaposlitev, delovno prakso in vajeništvo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjujejo merila za organizacijo gostiteljico in podpišejo Listino evropske solidarnostne enote.

Ukrepanje Evropske komisije

Evropska komisija vzpostavlja dve vrsti napotitev za mlade udeležence evropske solidarnostne enote. Mladi, stari 18 do 30 let, bodo lahko za dva do dvanajst mesecev napoteni na:

  • prostovoljske dejavnosti – neplačano delo za poln delovni čas
  • poklicne dejavnosti – delovna praksa, vajeništvo, zaposlitev

Najnižja starost za sodelovanje v solidarnostnih projektih je 18 let, registracija je možna že s 17. letom.

 

Dokumenti

PrenesiPDF - 344.3 KB