Význam solidarity

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil 14. septembra 2016 vo svojej správe o stave Únie plán pre Európsky zbor solidarity.

„ V Európe existuje veľa mladých, sociálne uvedomelých ľudí, ktorí chcú zmysluplne prispieť k fungovaniu spoločnosti a preukázať svoju solidaritu. A my im na to môžeme vytvoriť príležitosti... Práve solidarita je tým spájacím prvkom, ktorý drží Úniu pohromade,“ povedal.

Cieľom Európskeho zboru solidarity je dať mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov možnosť zapojiť sa do širokej škály činností zameraných na pomoc tým ľuďom v EÚ, ktorí sa ocitli v problémových situáciách. Takáto účasť neprospeje iba tým, ktorí pomáhajú, ale zároveň pomôže štátnym a miestnym orgánom, mimovládnym organizáciám, ale aj podnikom v ich úsilí zvládať rozličné problémové a krízové situácie.

Ciele

  • zaviesť do praxe hodnoty EÚ v otázke solidarity
  • pomôcť riešiť spoločenské a environmentálne výzvy, ako aj prírodné katastrofy
  • dať mladým ľuďom možnosť pomáhať tam, kde je to najviac potrebné

Príležitosti pre mladých ľudí

  • získať životné a pracovné skúsenosti
  • získať nové zručnosti a naučiť sa nové jazyky
  • pomáhať ostatným a podporovať ich, vrátane tých najzraniteľnejších skupín spoločnosti

Mladí ľudia dostanú príležitosť získať skúsenosti s riešením problematických situácií – od znovuvybudovania občianskych komunít po prírodných katastrofách až po pomoc pri riešení výziev, akými sú sociálne vylúčenie, alebo pri prijímaní a integrácii utečencov a migrantov.

Príležitosti pre organizácie v oblasti solidarity

Organizácie, ktoré sú aktívne v činnostiach týkajúcich sa solidarity – či už ide o miestnu alebo mimovládnu organizáciu, prípadne podnik – budú môcť prijímať mladých ľudí do zamestnania, na stáž alebo ako učňov, ak splnia kritériá hostiteľskej organizácie a prihlásia sa k Charte Európskeho zboru solidarity.

Čo robí Komisia?

Komisia zaviedla 2 spôsoby zapojenia sa do zboru solidarity. Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov môžu stráviť 2 až 12 mesiacov ako:

  • dobrovoľníci – na plný úväzok a bez nároku na odmenu
  • zamestnanci – vo forme odbornej alebo učňovskej prípravy a pracovného miesta

Minimálny vek účasti na projekte solidarity je 18 rokov, ale zaregistrovať sa môžu aj 17-roční.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 344.3 KB